Past Continuous Tense (I was going)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Past Continuous Tense (I was going)

Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmiş zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının karşılığıdır. Yardımcı fiil olarak "was - were" kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Past Continuous Tense olumlu, olumsuz ve soru yapılarının kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

PAST CONTINUOUS TENSE TABLO

Affirmative Negative Interrogative
I was playing (Oynuyordum) I wasn't playing (Oynamıyordum)  Was I playing? (Oynuyor muydum?)
You were playing (Oynuyordun)  You weren't playing (Oynamıyordun)  Were you playing? (Oynuyor muydun?)
He/she/it was playing (O oynuyordu)  He/she/it wasn't playing (O oynamıyordu)  Was he/she/it playing? (O oynuyor muydu?)
We were playing (Oynuyorduk)  We weren't playing (Oynamıyorduk) Were we playing? (Oynuyor muyduk?)
They were playing (Oynuyorlardı) They weren't playing (Oynamıyorlardı) Were they playing? (Oynuyorlar mıydı?)

 

Examples

- I was studying lesson. (Ders çalışıyordum.)

- She was smoking when I saw her. (Onu gördüğümde sigara içiyordu.)

- They were drinking tea when I arrived home. (Ben eve vardığımda çay içiyorlardı.)


USE (KULLANIM)

 

► USE 1 Interrupted Action in the Past (Geçmişte yarıda kesilen eylemler)

Use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Past.

(Past Continuous Tense geçmişte yarıda kesilen uzun olayları anlatmak için kullanılır. Daha uzun olan eylemi yarıda kesen eylem genelde Simple Past tense ile ifade edilir.)


Examples

- I was watching TV when she called. (O aradığında televizyon seyrediyordum.)

- When the phone rang, she was writing a letter. (Telefon çaldığında mektup yazıyordu.)

- While we were having a picnic, it started to rain. (Piknik yaparken yağmur yağmaya başladı.)

- Sally was working when Joe had the car accident. (Joe araba kazası geçirdiğinde Sally çalışıyordu.)

- While John was sleeping last night, someone stole his car. (Dün gece John uyurken birisi arabasını çaldı.)


► USE 2 Specific Time as an Interruption (Geçmişte belirli bir zamanda yapılan eylemler)

In USE 1, described above, the Past Continuous is interrupted by an action in the Simple Past. However, you can also use a specific time as an interruption.

(Birinci kullanımda geçmişte başka bir olayla kesilen eylemlerde Past Continuous Tense kullandığımızı söylemiştik. Bunun yanında geçmişte belirli bir anda yapılan eylemden bahsederken de Past Continuous Tense kullanılabilir.)

Examples

- Last night at 10 p.m, I was eating dinner. (Dün gece saat 10'da yemek yiyordum.)

- At midnight, we were still driving through the desert. (Geceyarısı hala çölde araç kullanıyorduk)

 

DİKKAT!

Simple Past Tense'de kullanılan zaman ifadeleri eylemin tam olarak başlama veya bitiş zamanını belirtir. Past Continuous Tense'de ise, belirtilen zaman eylemin başlangıcı veya bitişini değil, yalnızca o anda eylemin yapılmakta olduğunu belirtir.

Examples

- Last night at 6 p.m., I ate dinner. (Saat 6'da yemeye başladım.)

- Last night at 6 p.m., I was eating dinner. (Yemeye daha önce başladım ve saat 6'da yeme eylemi devam ediyordu.)


► USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler)

When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. The actions are parallel.

(İki eylemi aynı anda Past Continuous Tense ile kullandığımızda, belirtilen iki eylemin aynı anda yapıldığı fikri ortaya çıkar.  Yani eylemler paraleldir.)

Examples

- I was studying while he was making dinner. (O yemeği hazırlarken ben ders çalışıyordum)

- While Ellen was reading, Tim was watching television. (Ellen kitap okurken Tim televizyon seyrediyordu.)

- They were eating dinner, discussing their plans and having a good time. (Yemek yiyor, planları hakkında tartışıyor ve iyi vakit geçiriyorlardı.)


► USE 4 Atmosphere (Atmosfer)

In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the past.

(İngilizce'de genelde geçmişteki bir havayı (atmosferi) tasvir etmek için bir dizi eylemi arka arkaya kullanırız. Bilindiği gibi geçmişte kalmış olayların hikaye edilmeleri Simple Past ile yapılıyordu. Simple Past ile hikaye edilen olaylardaki tasvir kısımları Past Continuous ile yapılır.)

Examples

- The village was very quiet. The men and the women were thinking deeply and the children were watching them sadly. At that moment they saw the enemy planes over the village. All of them got up and scattered to their homes in a terrible fright. (Köy çok sessizdi. Erkekler ve kadınlar derin düşünüyor ve çocuklarda onları üzgün üzgün seyrediyorlardı. O anda köyün üzerinde düşman uçaklarını gördüler. Hepsi ayağa kalktılar ve müthiş bir korkuyla evlerine dağıldılar.)

- When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service. (Ofise geldiğimde birkaç insan meşgul bir şekilde daktilo kullanıyor, bazıları telefonda konuşuyor, patron emirler yağdırıyor ve müşteriler yardım için bekliyorlardı. Müşterinin biri sekretere bağırıyor ve ellerini sallıyordu. Diğerleri birbirlerine kötü hizmetten yakınıyorlardı.)


► USE 5 Arranged Past (Planlanmış Geçmiş Zaman)

Past Continuous Tense ayrıca, gelecek zaman için kesin planlanmış ve ayarlama yapılmış olayları anlatmada Present Continuous'un kullanılması gibi, geçmiş zaman ait kesinleşmiş ve her türlü ayarlamaları yapılmış, yapılacak olayların anlatılmasında bu zaman kullanılır.

Examples

- He was in a great hurry. Because he was meeting his friend at the airport thet morning. (Çok acelesi vardı. Çünkü o sabah hava alanında arkadaşını karşılayacaktı.)

- He was happy as he was having dinner with his darling in the evening. (Sevgilisiyle akşamleyin yemek yiyeceği için mutluydu.)


USE 6 Complaining (Yakınmak)

Sürekli olarak yapılıp, can sıkıcı olan olayların anlatılmasında “always”, “continually”, “constantly” gibi kelimeler kullanılarak şikayet etmek için kullanılır.

Examples

- My sister was always wearing my best dress. (Kız kardeşim durmadan en iyi elbisemi giyerdi.)

- They were constantly having rows at nights. (Geceleri durmadan kavga ederlerdi.)


► USE 6 Formal and Kind Language (Resmi ve kibar dil)

Özellikle iş görüşmelerinde veya resmi ortamlarda, birisine geçirmiş olduğu bir zaman dilimi hakkında soru sorulduğu zaman daha kibar olunması bakımından Simple Past yerine bu zaman kullanılır.

Examples

- What were you doing before your present job? (Şimdiki işinizden önce ne iş yapıyordunuz?)

- What were you doing after you left your job? (İşinizden ayrıldıktan sonra ne işle meşguldünüz?)


TIME expressionS  (Zaman Belirten Kelimeler)

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

 while - when - as
 
 - I saw him while he was driving. (Onu araba sürerken gördüm.)

- My mum arrived home when I was watching TV. (Televizyon seyrederken annem geldi.)
 
- They helped me as I was carrying some heavy bags. (Bazı ağır çantaları taşırken bana yardım ettiler.)

FORM OF PAST CONTINUOUS TENSE

 

Affirmative Negative Interrogative
I was playing I wasn't playing Was I playing?
You were playing You weren't playing Were you playing?
He/she/it was playing He/she/it wasn't playing Was he/she/it playing?
We were playing We weren't playing Were we playing?
They were playing They weren't playing Were they playing?

 

USE OF SIMPLE PAST CONTINUOUS TENSE

 

1- Overlapped or interrupted action in the past

We use the Past Continuous to talk about a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually a shorter action in the Simple Past. .

I was sleeping when my mum came home.

When I saw John, he was smoking in a cafe. 

Kids were playing in the garden when it started raining. 

 

2- Specific time in the past

Normally, Past Continuous tense is interruptad by an action in Simple Past. But  a specific time in the past can also be used as an interruption.

We were still working at 10 PM last night.

I think you were working in another bank at this time last year.

I was sleeping at 10 AM this morning. 

 

3- Emphasis of a length of an action

We use the Past Continuous tense to emphasise the length of an action happened in the past in a certain period of time. 

I was working in the office all day.

Students were studying all summer.

 

4- Parallel actions in the past

When you use the Past Continuous Tense with two actions, you indicate that both actions were happening at the same time in the past. 

I was doing my homework while all my friends were playing playstation.

My parents were arguing in the living room while we were waiting at the door.

They were all listening to music, dancing and having great time. 

 

5- Story background

We usually use a series of parallel actions that happened in the past to describe a specific atmosphere, especially in stories. 

When I arrived at the party, some people were dancing, some others were drinking coffee and chatting and two ladies were cooking in the kitchen for the guests. 

 

6- Pas habits and irritation with adverbs, always and constantly. 

When you use the Past Continuous Tense with always and constantly, you express the idea that something irritating or shocking happened in the past. 

My wife was always being late.

I didn't like your new boy friend. He was always complaning about everything. 

 

WHEN AND WHILE
 

When and while are often used in the Past Continuous tense to talk about two things that are happening at the same time.

I was sleeping when somebody rang the bell this morning. 

I met your parents while they were shopping in downtown. 

 

► While 

We use while when there are two long actions in the sentence.

Example

The kids were playing in the garden. I was trying to sleep in the bedroom. 

Kids were playing in the garden - long action

I was trying to sleep in the bedroom - long action

Kids were playing in the garden while I was trying to sleep in the bedroom. 

 

► When

We use when for one long and one short action happened at the same time. for two short actions and about periods of our life.  

Example

She was watching TV. The telephone rang. 

watching TV - long action

telephone rang - short action

She was watching TV when the telephone rang. 

 

Example

I opened the door. I saw my dad. 

opened the door - short action

saw my dad - short action

I saw my dad when I opened the door. 

Reklam