Speaking Lesson 82 - PAST TENSE 2 (GEÇMİŞ ZAMAN 2)

Speaking Lesson 82 - PAST TENSE 2 (GEÇMİŞ ZAMAN 2)
Speaking Lesson 82 - PAST TENSE 2 (GEÇMİŞ ZAMAN 2)

Did you have to call an ambulance?  Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın?    
Did you have to call the doctor?  Doktoru çağırmak zorunda mıydın?    
Did you have to call the police?  Polisi çağırmak zorunda mıydın?     
   


Do you have the telephone number? I had it just now.  Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdi vardı.    
Do you have the address? I had it just now.  Sizde adres var mı? Daha şimdi vardı.    
Do you have the city map? I had it just now.  Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı.    
   


Did he come on time? He could not come on time.  O, vaktinde geldi mi (erkek için)? Vaktinde gelemedi.    
Did he find the way? He could not find the way.  O, yolu buldu mu (erkek için)? Yolu bulamadı.    
Did he understand you? He could not understand me.  O, seni anladı mı (erkek için)? Beni anlayamadı.    
   


Why could you not come on time?  Neden vaktinde gelemedin?    
Why could you not find the way?  Neden yolu bulamadın?    
Why could you not understand him?  Neden onu (erkek için) anlayamadın?    
   


I could not come on time because there were no buses.  Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu.    
I could not find the way because I had no city map.  Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu.    
I could not understand him because the music was so loud.  Onu (erkek için) anlayamadım çünkü müzik çok sesliydi.    
   


I had to take a taxi.  Taksiye binmek zorundaydım.    
I had to buy a city map.  Şehir planı almak zorundaydım.    
I had to switch off the radio.  Radyoyu kapatmak zorundaydım. 

Reklam