Possessive Adjectives (my, his, your)

İngilizce Eğitim Online English İngilizce gramer ingilizce kelime öğrenme ingilize quizler ingilizce sınavlar ingilizce kurs ingilizce ödev ingilizce ders ingilizce çeviri ingilizce öğrenmek ingilizce dersler ingilizce dinleme ingilizce okuma ingilizce konuşma ingilizce kelime öğrenme İNGİLİZCE EĞİTİM ONLINE İNGİLİZCE İNGİLİZCE KURS
Possessive Adjectives (my, his, your)

Possessive Adjectives, yani iyelik zamirleri ismin kime ait olduğunu belirterek, şahıs zamirlerine ait alt öğeleri yani nesneleri anlatmak için kullanılır. Ayrıca "aidiyet, sahip olma" bildirirler ve İngilizcede zamir (pronoun) sayısı kadar iyelik sıfatı vardır.

Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

(Ben)

Me (Beni/Bana)

My (Benim)

You (Sen)

You (Seni/Sana)

Your (Senin)

He O (erkek)

Him (Onu/Ona)

His (Onun)

She O (kadın)

Her (Onu/Ona)

Her (Onun)

It O (cansız/hayvan)

It (Onu/Ona)

Its (Onun)

We (Biz)

Us (Bizi/Bize)

Our (Bizim)

You (Siz)

You (Sizi/Size)

Your (Sizin)

They (Onlar)

Them (Onları/Onlara)

Their (Onların)


► İyelik Zamirleri Tek Başına Kullanılamaz

İyelik zamirleri asla tek başına kullanılamaz. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmesi gerekir. Yani iyelik sıfatları bir isimle birlikte kullanılırlar ve isimden önce gelerek ismi nitelerler.

En çok aşina olduğumuz cümlelerle bu duruma bir örnek verelim.

A : What is your name ?
B:  My name is Sue.

Bu örnekte, “your” ve “my” kelimeleri öncesinde geldikleri ismin (name) kime ait olduğu bilgisini verdi.


► En sık Yapılan Hata

Bu konuyla ilgili de en çok yapılan hataların başında Türkçe düşünerek cümle yazmak veya söylemek gelir. Aşağıdaki örneği incelerseniz durum netleşecektir.

Türkçe düşünerek İngilizce konuşmaya çalışan birisi şöyle bir cümle kurabilir.

A: Hey, this pen is my. (Hey, bu kalem benim.) YANLIŞ !

Görüldüğü gibi, "my" Türkçe'de "benim olmak" anlamına gelse de, cümle içinde bu şekilde kullanılamaz. Mutlaka sonrasında bir isim gelmek zorundadır.


► Tekil/Çoğul

İyelik sıfatları ister tekil olsunlar, ister çoğul olsunlar önemli olan iyelik sıfatından sonra kullanılan isimdir. Bu isim tekilse sıfat tamlaması tekil işlemi görür. İsim çoğulsa bu sıfat tamlaması çoğul işlemi görür.

Examples;

- My book is blue. (Benim kitabım mavidir.)
- My books are blue (Benim kitaplarım mavidirler.)

- Our teacher is good. (Bizim öğretmenimiz iyidir.)
- Our teachers are good. (Bizim öğretmenlerimiz iyidir.)


More Examples;

- His school (onun okulu)

- His girlfriend (onun kız arkadaşı)

- Her car (onun arabası)

- Her house (onun evi)

- Your mother (senin annen)

- Your mistake (senin hatan)

- Our family (bizim ailemiz)

- Our living room (bizim oturma odamız)

- Our teacher (bizim öğretmenimiz)

- Their money (onların parası)

- Their table (onların masası)

- Their television (onların televizyonu)

- My sister (benim kız kardeşim)

- My exam (benim sınavım)

Reklam