Future Continuous or Future Perfect Tense

Future Continuous or Future Perfect Tense

► Future Continuous / Future Perfect Tense Fark 1

Future continuous tense gelecekte belirli bir sürede gerçekleşecek eylemler için kullanılır. 

Don’t call me at 11 PM. I’ll probably be sleeping. (Beni gece 11'de arama. Muhtemelen uyuyor olacağım.)
This time next week I will be swimming in the pool. (Haftaya bu saatler havuzda yüzüyor olacağım.)


► Future Continuous / Future Perfect Tense Fark 2

Future continuous aynı zamanda şu anda ne olduğuna dair görü veya fikirlerimizi açıklamak için kullanılır. 

Don’t phone Suze now, she’ll be having dinner. (Suzie'yi şimdi arama. Yemek yapıyordur.)
The kids are very quiet. They’ll be doing something wrong! (Çocuklar çok sessiz. Kesin yanlış bir şey yapıyorlardır.)


► Future Continuous / Future Perfect Tense Fark 3

Future perfect tense ise gelecekte belirli bir zamanda bitecek olan eylemlerden bahsedilirken kullanılır. 

Do you think you will have finished your homework by 11 PM.? (Sence gece 11'de ödevini bitirmiş olur musun?)
In 5 years time, I’ll have retired and I’ll be able to spend time with my hobbies. (Beş yıl içinde emekli olmuş olacağım ve hobilerime vakit ayırabileceğim.)

FUTURE CONTINUOUS OR FUTURE PERFECT TENSE

 

► We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around a time in the future.

Don’t call me at 11 PM. I’ll probably be sleeping.
This time next week I will be swimming in the pool. 

 

► We also use future continuous to talk about what we think is happening at the moment. 

Don’t phone grandma now, she’ll be having dinner.
The kids are very quiet. They’ll be doing something wrong, I know it!

 

► We use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future.

Do you think you will have finished your homework by 11 PM.?
In 5 years time, I’ll have retired and I’ll be able to spend time with my hobbies.

 

Reklam