The Passive With Get

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
The Passive With Get

Özellikle konuşma İngilizcesinde pasif cümlelerde "be" yerine "get" fiili kullanılabilir. Bu ifade daha çok eylemin kaza ile veya umulmayan bir şekilde olduğu anlamına gelir.  

Examples;

My new bike got stolen last night. (Yeni bisikletim dün gece çalındı.)

I got warned by the police officer not to walk in that area. (O bölgede yürümemem için polis tarafından uyarıldım.)


"Get" eylem ve değişim bildirir ve sadece "action verbs" (eylem fiili) ile kullanılır. Yani "state verbs" (durum fiili) ile kullanılmaz. 

I was fired because I was usually late for work. (Kovuldum çünkü işe genellikle geç kalıyordum.)

I got fired because I was usually late for work. (Bu cümlede fire "eylem fiili" olduğu için get ile kullanılmıştır)

 

Very little thing is known about the pyramids. (Piramitler ile ilgili çok az şey bilinir.)

Very little thing gets known about the pyramids. (Bu cümle yanlıştır. Çünkü "know" durum bildiren bir fiil olduğu için "get" ile kullanılamaz.)


"Get" fiili pasif cümlelerde eylem ifade eder ve fiilin eylem fiili mi durum fiili mi belli olmadığı durumlarda anlamı netleştirir. 

The window was broken. (Cam kırıldı.)
(Bu cümlede fiilin durum fiili mi eylem fiili mi olduğunu bilmiyoruz.)

The window got broken. (Cam kırıldı.)
(Bu cümlede ise "get" kullanıldığı için eylem fiili olduğundan eminiz.)


"Get" fiilinden sonra "reflexive pronoun" (himself, myself vs.) kullanıldığında, cümlede işaret edilen öznenin eylemden sorumlu olduğu veya içinde olduğu anlaşılır. 

He got injured while skiing. (Kayak yaparken yaralandı.)
(Bu cümlede olayın kaza olduğu anlaşılmaktadır.)

He got himself injured while skiing. (Kayak yaparken kendini yaraladı.)
(Bu cümlede ise öznenin kazadan sorumlu olduğu anlaşılır.)


"Get" fiilini bazı deyimsel ifadelerle birlikte de pasif olarak kullanırız. Bu ifadelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

- get dressed (giyinmek)
- get washed (yıkanmak)
- get engaged (nişanlanmak)
- get married (evlenmek)
- get divorced (boşanmak)
- get lost (kaybolmak)
- get mixed (karışmak)


Examples;

I got washed and went to sleep as soon as I came home. (Eve gelir gelmez yıkandım ve uyudum.) 

We got married in a little village in Spain. (İspanya'da küçük bir köyde evlendik.)

My kids got lost while we were in London last year. It was horrible. (Geçen sene Londra'da çocuklar kayboldu.)

Why did you get divorced? You looked really happy. (Niye boşandınız? Çok mutlu görünüyordunuz.)

Get can be used instead of "be" in the passive voice in spoken English to refer to an action that happens by accident or unexpectedly.

 

Examples;

My new bike got stolen last night. 

I got warned by the police officer not to walk in that area. 

 

Get expresses action and change and  can only be used with action verbs, not state verbs:

 

I was fired because I was usually late for work. 

I got fired because I was usually late for work. (Fire is an action verb in this sentence.)

 

Very little thing is known about the pyramids.

Very little thing gets known about the pyramids. (Know is a state verb)

 

Get expresses action in the passive voice.S it often makes it possible to differentiate between an action and a state when it is not clear:

 

The window was broken. (We don't know whether it is state or action)

The window got broken. (We know that it is action)

 

When we use a reflexive pronoun after "get" it states that the recipient of the action is involved in or responsible for the action.

 

He got injured while skiing. (We know that it was an accident)

He got himself injured while skiing. (We know that it was partly his fault)

 

We also use the "get" passive in certain idiomatic expressions. Some of the expressions with "get" are below;

- get dressed
- get washed
- get engaged
- get married
- get divorced
- get lost
- get mixed 

 

Examples

I got washed and went to sleep as soon as I came home. 

We got married in a little village in Spain. 

My kids got lost while we were sightseeing in London last year. It was horrible. 

Why did you get divorced? You looked really happy. 

 

Reklam