Basic Vocabulary Course Ders 30 - BASIC ADVERBS (Basit Zarflar)

Basic Vocabulary Course Ders 30 - BASIC ADVERBS (Basit Zarflar)
Basic Vocabulary Course Ders 30 - BASIC ADVERBS (Basit Zarflar)

actually
gerçekte

approximately
yaklaşık olarak

automatically
otomatikman

badly
fena halde

beautifully
güzel bir şekilde

bravely
cesaretle

certainly
kesinlikle / elbette

cheerfully
neşeyle / keyifle

clearly
açıkça

differently
farklı bir şekilde

dishonestly
namussuzca

effectively
etkili olarak

familiarly
dostça

fluently
akıcı bir biçimde

formally
resmi olarak

greatly
oldukça / fazlaca / epeyce

heavily
ağır / yoğun bir şekilde

highly
hayli

hopefully
ümitle

intelligently
akıllıca

joyfully
neşeyle

lately
son zamanlarda / yakınlarda

lively (adj.)
canlı / neşeli

luckily
şanslı şekilde

mainly
çoğunlukla

naturally
doğal olarak

nearly
neredeyse

nervously
sinirli olarak

patiently
sabırla

peacefully
huzurlu bir şekilde

perfectly
mükemmel bir şekilde

pleasantly
hoş bir şekilde

privately
özel olarak

quickly
çabuk / acele bir şekilde

rapidly
hızlıca

regularly
düzenli olarak

safely
güvenli bir şekilde

seriously
ciddi bir şekilde

shortly
yakında / kısaca

shyly
ürkekçe

simply
sadece

slowly
yavaşça

stupidly
ahmakça

surely
muhakkak

terribly
korkunç / müthiş bir şekilde

Reklam