Reciprocal Pronouns (Each other, one another)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Reciprocal Pronouns (Each other, one another)

Reciprocal pronouns (each other, one another) Türkçe "işteş adıl" olarak kullanılır. Bu ifadeyi kullanmak için iki veya daha fazla kişi olması gerekir. I, you, he, she ve it zamirleriyle kullanılmaz. 

 

► Each other, One another

"Each other" ve "one another" iki veya daha fazla şey için kullanılır. Normal kurala göre "each other" iki kişi için, "one another" ise ikiden fazla insanlar için kullanılır. Ama konuşma İngilizcesinde bu kurala her zaman uyulmaz. 

Examples;

John and Mary helped one another. (John ve Mary birbirlerine yardım ettiler.)
(John Mary'ye yardım etti. Mary de John'a yardım etti.)

We kissed eachother and said goodbye. (Birbirimizi öptül ve vedalaştık.)
(Biz onları öptük, onlar da bizi öptü.)

They didn’t greet one another. (Birbirleriyle selamlaşmadılar.)
(O onu selamlamadı. O da onu selamlamadı.)


► Each other's ve one another's şeklinde çoğul olarak da kullanılabilirler. 

They helped to finish each other’s homework. (Birbirlerinin ödevini bitirmek için yardımlaştılar.)
I don't like borrowing one another’s car. (Başka birisinin arabasını ödünç almayı sevmiyorum.)

 

More Examples

Mary and Peter gave each other presents on their graduation party. (Mary ve Peter mezuniyet partisinde birbirlerine hediyeler verdiler.)

The man and his wife kissed each other at the end of the ceremony. (Törenden sonra adam ve karısı birbirlerini öptüler.)

Why were you talking to each other during the exam? (Sınav sırasında niçin birbirinizle konuştunuz?)

The staff congratulated one another after reaching the sale target. (Satış hedefine ulaşınca çalışanlar birbirlerini tebrik ettiler.)

The kids spent the afternoon throwing the plastic ball to one another. (Çocuklar öğleden sonrayı birbirlerine plastik top atarak geçirdiler.) 

When we use reciprocal pronouns there must be two or more people, things or groups. We can't use them with I, you, he, she it.  To use reciprocal pronouns, they also must be doing the same thing

 

- Reciprocal pronouns "each other" and "one another" are used when two or more people do the same thing. Each other refers to two people and one another refers to more than two people. But in spoken English, this rule might not be followed.

John and Mary helped one another.
(John helped Mary and Mary helped John.)

We kissed eachother and said goodbye. 
(We kissed them they kissed us.)

They didn’t greet one another.
(He didn't greet her and she didn't greet him.)

 

- We can also use the possessive forms "each other’s" and "one another’s" in English language.

They helped to finish each other’s homework.
I don't like borrowing one another’s car.

 

More Examples

Mary and Peter gave each other presents on their graduation party.

The man and his wife kissed each other at the end of the ceremony.

Why were you talking to each other during the exam?

The staff congratulated one another after reaching the sale target.

The kids spent the afternoon throwing the plastic ball to one another.

Reklam