Possessive 's (ismin iyelik hali)

İngilizce Eğitim Online English İngilizce gramer ingilizce kelime öğrenme ingilize quizler ingilizce sınavlar ingilizce kurs ingilizce ödev ingilizce ders ingilizce çeviri ingilizce öğrenmek ingilizce dersler ingilizce dinleme ingilizce okuma ingilizce konuşma ingilizce kelime öğrenme İNGİLİZCE EĞİTİM ONLINE İNGİLİZCE İNGİLİZCE KURS sbs yds kpds toefl
Possessive 's (ismin iyelik hali)

İyelik, sahiplik bildirir ve bir ismin sonuna basitçe bir (‘s) getirilerek yapılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

- John's car (John'un arabası)

- Jane's book (Jane'in kitabı)


► Sonu zaten -s ile biten isimlerin sonuna iyelik getirmek için sadece ' (apostrof) getirilir:

- The Pepins' house is the big blue one on the corner. (Pepinlerin evi köşede büyük, mavi olandır.)

- The lions' usual source of water has dried up. (Aslanların su kaynakları kurudu)

- The babies' beds were all in a row. (Bebeklerin yatakları sıra halinde duruyor.)


Düzensiz çoğul haller için iyelik eki getirilecekse ‘s in eklenmesi gerekir.

- She plans on opening a women's clothing boutique. (O bayanlara yönelik bir butik açmayı planlıyor.)

- The geese's food supply was endangered. (Kazların yiyecek kaynakları tehlike altında.)


► İngilizce'de isim tamlamaları iki farklı şekilde yapılır. Birincisi bir şahsa ait herhangi birşeyden bahsederken kullanılırlar. Bu durumda Türkçe'mizdeki -nın, -nin, -nün, -nun eki karşılığı olarak şahıs isminin sonuna bir ters virgülle bağlanmış “s” getirilir.

- Jane's book (Jane'in kitabı)

- John's father (John'un babası)

- This is Mary's pen. (Bu, Mary'nin kalemidir.)

- This is Jim's table. (Bu, Jim'in masasıdır.)

- Where is Tom's sister? (Tom'un kızkardeşi nerededir?)

- Tom's sister is at home. (Tom'un kızkardeşi evdedir.)


► İkinci çeşitlerde ise tamamlayan isim bir şahıs değildir, eşyadır. Örneğin: “Evin kapısı” veya “odanın penceresi” demek istenirse Türkçe'dekinden farklı bir durum ortaya çıkar. İngilizce'de tamamlanan isim başta kullanılır. Yani "arabanın kapısı" yerine "kapısı arabanın" şeklinde bir sıralama izlenir ve iki kelimenin arasına "of" koyulur. Her zaman geçerli olmasa da, genelde;

- insanlardan bahsederken 's takısı,
- eşyalardan bahsederken ise de "of" kullanılır.

Examples;

- The door of the house. (Evin kapısı .)

- The window of the room. (Odanın penceresi.)

- This is the door of the room. (Bu, odanın kapısıdır.)

- That is the wall of the room. (Şu, odanın duvarıdır.)

- This is the room of the house. (Bu, evin odasıdır.)

Reklam