Used To / Get Used To / Would (Past Habits)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Used To / Get Used To / Would (Past Habits)

USED TO

 

“Used to + V1” kalıbı, geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri, durumları ya da şu anda yapmış olmaya alıştığımız eylemleri ifade eder. Olay geçmişte meydana geldiği için “use” kelimesinin past (geçmiş) hali olan “used” kullanılır.

- I used to drink milk every night when I was a child. (Ben çocukken her gece süt içerdim.)

- We used to go to Antalya every summer when we were in Turkey. (Türkiye'deyken her yaz Antalya'ya giderdik.)


► Soru Yaparken

Bütün şahıslar için hiçbir değişkiliğe uğramadan used to kullanılır. Soru yaparken Simple Past Tense kurallarında olduğu gibi did yardımcı fiili başa getirilir ve use fiilinin sonundaki -d takısı kaldırılır.

- Did you use to drink milk when you were a child? (Sen çocukken süt içer miydin?)


► Olumsuz Yaparken

Olumsuz yaparken  yaygın olan kullanım şekli Simple Past kurallarında olduğu gibidir. Didn't kullanılır ve use fiilinin sonundaki -d takısı kaldırılır.

- I didn't use to drink milk when I was a child. (Ben çocukken süt içmezdim.)


Examples;

- I used to run everyday when I was at university. (Üniversitedeyken hergün koşardım.)
(Bu cümleyi söyleyen kişi bir anlamda, şu anda koşmadığını da ifade etmektedir.)

- The girl used to wash her dress by hand but now she washes them in her full automatic washing-machine.
(Kız elbiselerini eliyle yıkardı ama şimdi tam otomatik çamaşır makinesiyle yıkıyor.)

(Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, geçmişte kalmış olayların, aksi bir durum olmadığı müddetçe tekrarlanması söz konusu değildir.)

- I did not use to run. (Eskiden koşmazdım.)

- Did you use to run when you were in the army? (Askerdeyken koşar mıydın?)

- Did you use to play football when you were at high school? (Lisedeyken futbol oynar mıydın?)

- My father didn't use to watch T.V, but now he is always before the screen. (Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.)


USED TO / WOULD

 

Geçmişte belirli zaman dilimleri arasında bir alışkanlık olarak sürekli yapılmış olayların anlatılmasında "used to" ve "would" hiçbir ayırım gözetmeksiniz kullanılabilir. Ancak "used to" kullanıldığı zaman, kişinin artık bahsettiği eylemi yapmadığı anlamı çıkar. "Would" kullanıldığında ise artık yapılmıyor anlamı çıkmaz. Yani sadece geçmişteki bir alışkanlık ifade edilmiş olur.

- I used to play computer games every day when I was a child. (Çocukken her gün bilgisayar oyunları oynardım.)
Bu cümlede "used to" kalıbı kullanıldığı için, cümleyi söyleyen kişinin artık oyun oynamadığı anlaşılır.

- I would play computer games when I was a child. (Çocukken her gün bilgisayar oyunları oynardım.)
Bu cümlede ise "would" kalıbı kullanıldığı için, artık oynamıyorum anlamı ifade etmez.

- When I was at faculty I used to / would get up very early and prepare breakfast. (Fakültedeyken çok erken kalkar ve kahvaltımı hazırlardım.)
Bu cümlede ise her iki yapı da kullanılabilir.


BE / BECOME / GET USED TO


be / become / get used to herhangi bir şeye veya olaya alışık olma durumlarını izah etmede kullanılmaktadır. Bu kullanım, used to kalıbında olduğu gibi eskiden yapılan alışkanlıkları ifade etmez. Şimdiki zamanda bir kişinin herhangi bir eyleme veya duruma alışmış olduğunu ifade eder. Used to kalıbının başına am/is/are veya diğer yardımcı fiiller gelir ve fiil -ing takısı alır.

Examples;

- I am used to getting up early. (Sabahları erken kalkmaya alıştım.)

- You'll soon get used to driving your new car. (Kısa zaman sonra yeni arabanızı kullanmaya alışacaksınız.)

- My family has become used to living in a cosmopolitan city like Istanbul for many years. (Ailem İstanbul gibi bir kozmopolit şehirde yıllardır yaşamaya alışkındır.)

- The new rules were quite different for them but they got used to them in a short time. (Yeni kurallar onlar için oldukça farklıydı fakat kısa zamanda alıştılar.)

- The students will soon get used to the school and to their new friends. (Talebeler çok geçmeden okula ve yeni arkadaşlarına alışacaklar.)

- They were used to the heavy traffic when they were in London. (Londra'da iken ağır trafiğe alışkınlardı.)

Reklam