Reported Questions (Dolaylı Anlatım Sorular)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Reported Questions (Dolaylı Anlatım Sorular)

►  Soru cümlelerini aktarmak için iki önemli adım izlenir.

- Birinci olarak cümle soru kalıbından kurtarılır. 

- İkinci olarak da bir zaman geri gidilir.


Cümleyi soru kalıbından kurtarıp, düz cümle haline getirmenin mantığını bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım;

- He said, "How do you go to work? (O dedi ki, "İşe nasıl gidiyorsun?)

Yukarıda tırnak içinde verilen cümle bir soru cümlesidir ve sonunda bir soru işareti vardır. Bu cümleyi dolaylı soru olarak aktarmak için ask, want to know, wonder veya inquire gibi fiiller kullanılır, fakat en çok kullanılan ask fiilidir. 

- He asked how I got to work. (İşe nasıl gittiğimi sordu.)

Gördüğünüz gibi soruyu dolaylı olarak aktardığımız zaman cümle artık soru olmaktan çıkmaktadır ve cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Çünkü cümlenin asıl eylemi "sordu" dur. Bu yüzden de cümle artık soru kalıbıyla yazılmaz.


► Eğer aktarılan cümlenin başında bir soru kelimesi varsa, önce cümle düz cümle haline getirilir, sonra da bir zaman geri çekilir.

- “Where have you been to, Stephan?” Mary asked. (“Neredelerdeydin, Stephan?” Mary sordu.)
- Mary asked Stephan where he had been to. (Mary, Stephan'a nerede olduğunu sordu.)

- Tarık said, “Why are you angry?.” (“Niye kızgınsın?” dedi Tarık.)
- Tarik inquired why I was angry. (Tarık niçin kızgın olduğumu sordu.)

- Sue said, "How are you? ("Nasılsın?" dedi Sue.)
- Sue asked how I was. (Sue nasıl olduğumu sordu.)


► Eğer aktarılan soru cümlesi, yes/no question ise, yani evet/hayır sorusu ise, ask fiilinden sonra cümleye if veya weather eklenir ve zaman bir adım geriye çekilir.

Evet/hayır sorularında cümlenin başında bir yardımcı fiil vardır ve sorulan sorunun cevabı mutlaka evet veya hayır ile başlar.

- “Were you frightened?” he said. (“Korktun mu?” dedi.)
- He wondered if I had been frightened. (Korkup korkmadığımı merak etti.)

- “Did anybody go there?” she said. (“Oraya kimse gitti mi ?” dedi.)
- She asked whether anybody had gone there. (Oraya kimsenin gidip gitmediğini sordu.)

- "Will you call me tonight?" he said. ("Beni bu gece arayacak mısın?" dedi.)
- He asked if I would call him that night. (Onu bu gece arayıp aramayacağımı sordu.)


► Aşağıdaki tabloda farklı soru tipleri üzerinden dolaylı ve dolaysız anlatım örneleri verilmiştir. 

 

DIRECT QUESTION REPORTED QUESTION
Yes / No questions
(Evet/Hayır soruları)
I said: "Can I help you?" I asked if I could help her.
She said to us: "Did you feel cold?" She asked if we had felt cold.
He said: "Are your hands cold?" He asked whether my hands were cold.
Question-word questions
(Soru cümleleri)
He said: "Where are you going?" He asked me where I was going.
He said: "Why didn't you say something?" He asked me why I hadn't said anything.
He said: "When will they come?" He asked when they would come.
He said: "Who has seen Avatar?" He asked me who had seen Avatar.
He said: "How much might it cost?" He asked me how much it might cost.
She said to me: "Where is the station?" She asked me where the station was.
Choice questions
(Tercih soruları)
He asked, "Do you want tea or coffee?" He asked whether I wanted tea or coffee.
He said, "Is the car new or second-hand?" He asked whether the car was new or second-hand.

Reported questions is not very different from reported statements. The tense change is the same and we keep the question word. The important thing is, once we tell the question to someone else, it is not a question anymore. That's why we need to change the grammar to a positive sentence.

 

QUESTION WORDS

Direct speech: Where do you work?
Reported speech: He asked me where I lived.

(In this example, we make a present simpe question with do or does. First we remove them from the sentence. Then we change the verb to the past simple. This type of question is reported by using 'ask' (or another verb like 'ask') + question word + clause. The clause contains the question, in normal word order and with the necessary tense change.) 

 

Direct speech: Where are the kids?
Reported speech: He asked me where the kids are. 

(In this example, the direct question is the present simple of 'be'. We make the question form of the present simple of be by changing the position of the subject and verb. So, we need to change them back before putting the verb into the past simple.)

 

YES /NO QUESTIONS

Direct speech: Are you happy?
Reported speech: He asked me if I was happy. 

(In this example, yes/no question is reported by using 'ask' + 'if / whether' + clause)

 

In the table below, you can see the change in different question types and tenses. 

DIRECT QUESTION REPORTED QUESTION
Yes / No questions I said: "Can I help you?" I asked if I could help her.
She said to us: "Did you feel cold?" She asked if we had felt cold.
He said: "Are your hands cold?" He asked whether my hands were cold.
Question-word questions He said: "Where are you going?" He asked me where I was going.
He said: "Why didn't you say something?" He asked me why I hadn't said anything.
He said: "When will they come?" He asked when they would come.
He said: "Who has seen Avatar?" He asked me who had seen Avatar.
He said: "How much might it cost?" He asked me how much it might cost.
She said to me: "Where is the station?" She asked me where the station was.
Choice questions He asked, "Do you want tea or coffee?" He asked whether I wanted tea or coffee.
He said, "Is the car new or second-hand?" He asked whether the car was new or second-hand.

Reklam