Speaking Lesson 8 - THE TIME (SAATLER)

Speaking Lesson 8 - THE TIME (SAATLER)
Speaking Lesson 8 - THE TIME (SAATLER)

Excuse me!  Özür dilerim!    
What time is it, please?  Saat kaç, lütfen?    
Thank you very much.  Çok teşekkür ederim.     
   


It is one o?clock.  Saat bir.    
It is two o?clock.  Saat iki.    
It is three o?clock.  Saat üç.    
   


It is four o?clock.  Saat dört.    
It is five o?clock.  Saat beş.    
It is six o?clock.  Saat altı.    
   


It is seven o?clock.  Saat yedi.    
It is eight o?clock.  Saat sekiz.    
It is nine o?clock.  Saat dokuz.    
   


It is ten o?clock.  Saat on.    
It is eleven o?clock.  Saat onbir.    
It is twelve o?clock.  Saat oniki.    
   


A minute has sixty seconds.  Bir dakikada altmış saniye vardır.    
An hour has sixty minutes.  Bir saatte altmış dakika vardır.    
A day has twenty-four hours.  Bir günde yirmidört saat vardır. 

Reklam