Future Continuous or Future Perfect Continuous Tense

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Future Continuous or Future Perfect Continuous Tense

Future Continuous tense herhangi bir eylemle bölünen/yarıda kesilen süreçler için kullanılır. Future Perfect Continuous Tense ise gelecekte herhangi bir eylemden önce devam eden süreçler için kullanılır. 

Eğer cümlenin sonunda "for two hours", "for a month" or "since last month" gibi zamın kalıpları kullanmıyorsak, genellikle Future Perfect Continuous yerine Future Continuous Tense kullanırız.  

Examples;

I will be riding bike for two hours. (Wrong)

I will have been riding bike for two hours (Right)

I will have been riding bike. (Yanlış değil ama bu tür cümlelerde bir zaman ifadesi gerekir.)

 

İki zaman arasındaki farkı daha iyi anlamak için aşağıdaki örneklere bakabilirsiniz. 

- He will be tired this evening because he will be studying for the final test. (Bu akşam yorgun olacak çünkü finaller için çalışıyor olacak.)
Bu cümlede bahsettiğimiz kişinin gelecek zamanda belirli bir zamanda çalışacağı vurgulanıyor.

- He will be tired this evening because he will have been studying for the final test. (Bu aşam yorgun olacak çünkü finaller için çalışmakta olacak.)
Bu cümlede ise bahsettiğimiz kişinin çalışma süresi üzerine vurgu yapılıyor. Yani bu akşam sınav için çalışıyor da olabilir, çalışmış bitirmiş de olabilir.)

FUTURE CONTINUOUS OR FUTURE PERFECT CONTINOUS TENSE

 

Future Continuous tense is used for interrupted actions and Future Perfect Continuous tense is used to emphasize a duration of time before something in the future.

So, if we don't use time expressions such as "for two hours", "for a month" or "since last month" at the end of the sentence, we often use Future Continuous rather than Future Perfect Continuous. 

 

I will be riding bike for two hours. (Wrong)

I will have been riding bike for two hours (Right)

I will have been riding bike. (Might be right but we often use a time expression with this tense)

 

Look at the examples to understand the difference between the use of two tenses.

 

He will be tired this evening because he will be studying for the final test.
(In this sentence we mean that he will be studying at that exact moment in the future.)

 

He will be tired this evening because he will have been studying for the final test.
(In this sentence we mean that he will have been studying for a period of time. So, it is possible that he will be studying at that exact moment in the future or he will have finished.) 

 

Reklam