Present Tenses for the Future (I am doing / I do)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Present Tenses for the Future (I am doing / I do)

Present Continuous Tense (I am doing) ve Simple Present Tense (I do) bazı durumlarda gelecek zaman için kullanılır.

Aşağıda bu iki zamanın hangi durumlarda gelecek zaman için kullanıbileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


► Kesinlik Kazanmış Planlar

Eğer daha önceden kesinlik kazanmış geleceğe dair planlardan bahsediliyorsa, present continuous tense kullanılır, present simple tense kullanılmaz.

A: What are you doing on Saturday evening? (Cumartesi gecesi ne yapıyorsun?)
B: I am going to the theatre. (Tiyatroya gidiyorum.)

Yukarıdaki iki cümle doğrudur. Bu iki cümle, "What do you on Saturday evenings?" ve "I go to the theatre" şeklinde kurulursa yanlış olur.

A: What time is Julie arriving tomorrow? (Julie yarın saat kaçta geliyor?)
B: At 10.30. I'm meeting her at the station. (10.30'da. Onunla istasyonda buluşacağız.)

- I'm not working tomorrow, so we can go out somewhere. (Yarın çalışmıyorum. Biryerlere gidebiliriz.)

- Michael isn't playing football on Sunday. He's hurt his leg. (Michael Pazar günkü maçta oynamıyor. Bacağını incitti.)

Gördüğünüz gibi yukarıda verilen cümlelerin Türkçe çevirilerinin kiminde, -yor eki, kiminde de -cek, -cak ekleri kullanılmıştır. Bu iki ek de Türkçe'de benzer anlamlara geldiği için birbirinin yerine kullanılabilir. Ayrıca bu örnekler için "going to future" tense de kullanılabilir. Ancak kesinlik kazanmış ve planlanmış düzenlemeler için present continuous tense'in kullanımı daha yaygındır.


► Vakit Çizelgeleri

Vakit çizelgeleri ve programlı eylemlerden bahsederken, gelecek zaman için bile kullanılsa Simple Present Tense yapısı kullanılır. Sinema seansları, otobüs ve trenlerin kalkış ve varış saatleri ve derslerin başlangıç ve bitiş saatleri bu kapsam içine girer.

- The train leaves Plymouth at 11.30 and arrives in London at 14.45. (Tren Plymouth'dan saat 11:30'da ayrılacak ve Londra'ya saat 14:45'te varacak.)

- What time does the film begin? (Film saat kaçta başlıyor?)

- It's Wednesday tomorrow. (Yarın günlerden Çarşamba.)


► Sabitlenmiş İşler

Eğer insanların işleri de bir vakit çizelgesiyle sabitlenmiş ve kesinleşmişse, Simple Present Tense kullanılabilir.

- I slart my new job on Tuesday. (Salı günü yeni işime başlayacağım/başlıyorum.)

- What time do you finish work tomorrow? (Yarın işten kaçta çıkacaksın?)

Fakat daha önce de belirtildiği gibi bu tip cümleler için Present Continuous Tense daha uygundur.

 

Aşağıdaki karşılaştırmalı örnekleri inceleyiniz.

- What time are you leaving tomorrow? (Present Cont.)
What time does the train leave tomorrow? (Simple Present)

- I'm going to the cinema this evening. (Present Cont.)
- The film starts at 8.15 this evening. (Simple Present)

 

DİKKAT!

İngilizce'deki bütün fiiller present continuous tense ile gelecek zaman anlamında kullanılamaz. Kullanılabilmesi için cümledeki fiilin önceden planlanabilmesi veya en azından niyet edilebilir olması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyin. 

I am having a car accident next week. (Haftaya araba kazası yapacağım.)
(Yanlış, çünkü mümkün değil. Kaza planlanabilen veya niyet edilen bir şey değildir.)

My dad is sleeping next month. (Babam gelecek ay uyuyacak.)
(Yanlış! Çünkü mantıklı değil.)

USING PRESENT CONTINUOUS TO EXPRESS FUTURE TIME

 

► We use the present continuous tense to talk about the future when an action or situation is part of a plan, an arrangement or intention.

I'm meeting John at the airport this evening. (John and I have discussed this.)
I am leaving for Paris tomorrow. (I've already bought my flight ticket to Paris)
I am meeting my best friend next week. (I have a plan to do it or I have arranged it)

 

► We also use Present continuous to talk about things we are about to start doing. This is especially common with verbs of movement, such as go, come, leave etc.

I'm going to bed now. You can turn off the TV.
I am leaving the office. If you have anything to talk about, you have only 10 minutes. 


► When we use present continuous for the future time, we usually use time expressions or phrases which refer to future.

Mary’s studying in the library. (now)
She’s studying at her friend's house this evening. (future)

My son is arriving. (now) He’s just sent a message from the airport.
My mum is arriving tomorrow morning at 8 AM. (future)

We’re having a meeting at the moment. (now)
They are having a meeting tomorrow morning. So, he won't be able to attend the party. (future)

 

► We can use all time expressions or phrases while we are using the present continuous tense for future time. 


this evening
tonight
tomorrow
tomorrow morning / afternoon/ evening etc.
next week / month / January / year, etc.
the day after tomorrow
the week / month / year, etc. after next
in ___ hours / days / weeks / months, etc.
___ hours / days / weeks / months, etc. from now
in  2018

 

REMEMBER!

Not all verbs, actions or situations can be used with the present continuous with future meaning. The verb, action or situation must be the part of a plan, an arrangement or an intention and can logically be planned in advance. 

I am having a car accident next week. (Wrong, because it's not possible)
My dad is sleeping next month. (Wrong, because it's not logical)

 

USING SIMPLE PRESENT TO EXPRESS FUTURE TIME

 

► We can use the simple present tense to talk about something happening in the future if it is happening at a fixed time. These are events that happen according to a schedule or timetable. They are usually scheduled by someone else and they are usually public events.


The show starts at 6:30 p.m.

The bus arrives at noon.

The class begins Monday morning at 8:15 a.m.

I fly to London next week.

The plane departs at 8 p.m.

When do you leave for Istanbul?

 

REMEMBER!

Only the verbs below can be used in the simple present to talk about a future scheduled event;

arrive
be
begin
close
depart
end
finish
fly
leave
open
start

Reklam