Countable / Uncountable (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Countable / Uncountable (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)

Kendi dilimizde şu ana kadar hiçbir problem yaşamadığımız sayılabilen ve sayılamayan isimler, İngilizce öğrenen Türkler için biraz problem oluşturmaktadır. Türkçe düşünmeden İngilizce öğrenmeye çalışan herkes için ise bu konu oldukça kolaydır.

Sayılabilen (countable) isim dendiği zaman akla bir, iki, üç diye sayabileceğimiz isimler gelir.

Sayılamayan (uncountable) isim dediğimiz zaman ise aklımıza bir, iki, üç diye sayamayacağımız isimler gelir.

Örnek verecek olursa bir masa, iki masa, üç masa diyebiliriz. Yani masa sayılabilen bir isimdir.

Fakat bir su, iki su, üç su diyerek, suyu adet olarak sayamayız. Bir veya iki derken ya şişeden bahsediyoruzdur, ya da bardaktan. İşte İngilizce'de, suyun kendisi adet olarak sayılamadığı için su kelimesi sayılamayan isimlerdendir.

DİKKAT!

Türkçe'de “Sular akıyor”, “Elektrikler kesik”, “Çaylar taze”, “Karlar eriyor” gibi cümleler kurabiliriz. Ancak İngilizce'de bu cümleler yanlıştır. İngilizler bu cümleleri, "Su akıyor," "elektrik kesik," çay taze" veya "kar eriyor," şeklinde söylemektedir.


Türkler'in bu konuda en çok takıldığı iki kelime  

Asıl konu anlatımına geçmeden önce İngilizce öğrenen Türklerin en çok aklına takılan iki kelimeyi açıklayabiliriz.

1- "Bread" (ekmek) kelimesi sayılamayan bir isimdir. Çünkü ekmeğin boyutu ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Türkiye'de bir ekmek dediğimiz zaman fırıncının uzattığı ekmekle, Hindistan'daki ve Amerika'daki farklıdır. Bu yüzden İngilizce'de ekmek kelimesi sayılamayan isim olarak geçmektedir ve başına bir somun, bir dilim gibi ifadeler eklenerek kullanılır.

2- "Money" (para) sayılamayan bir isimdir. Çünkü para sayarken, bir para, iki para, üç para diye saymıyoruz. Elimize gelen paranın birimi neyse ona göre sayıyoruz. Bu yüzden İngilizce'de para da sayılamayan bir isimdir.


Her zaman mantık aramayın!

Fakat her kelimede böyle mantık da aranamaz. Çünkü bazı kelimeler vardır ki, sayılabilir veya sayılamaz oluşuyla ilgili hiçbir açıklaması yoktur. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

 

- Fruit (meyve) ve vegetables (sebze) kelimelerini ele alalım. İngilizcede fruit (meyve) sayılamaz diye düşünülmekte ve vegetables (sebze) sayılır diye düşünülmektedir.

- Furniture (mobilya) kelimesi mantıken sayılabilir diye düşünülmektedir ama sayılamaz diye kabul edilir.

- Pea (bezelye) ve corn (mısır) kelimelerinin her ikisi de aynı tür olmakla birlikte pea sayılabilir isimdir, fakat corn sayılamayan isimdir.


Bazı isimlerin ise hem sayılabilir ve hem de sayılamaz halleri vardır.

- There is some noise in the room. (Odada biraz gürültü var.)
- There are some noises in the room. (Odada (bazı) sesler var.)


Countable Nouns

► Sayılabilen isimler

Sayılarla ifade edilebilen bireysel nesneler, yerler vb. “Countable” yani “Sayılabilen” isimler olarak kabul edilirler.

Örnek: Pictures (resimler), books (kitaplar), houses (evler), birds (kuşlar), doors (kapılar), pencils (kalemler) ….


► Sayılabilen bir isim, hem çoğul hem de tekil yapılabilir:

Örnek: a picture (bir resim), a book (bir kitap), an apple (bir elma)

             three pictures (üç resim), a lot of books (birçok kitap), a few apples (biraz elma)

 


Uncountable Nouns

► Sayılamayan isimler

Hammaddeler, kavramlar, bilgiler v.b. gibi sayılarla ifade edilemeyen kelimeler-isimler “Uncountable” yani “Sayılamayan” olarak nitelendirilir.

Örnek: intelligence(zeka), wood (odun), cheese (peynir), anger (öfke)….

Türkçe olarak düşünürsek, sayılamayan isimlerin mantığı şudur; bizler asla bir peynir, iki peynir, üç peynir biçiminde saymayız, bunun yerine ağırlık ölçüsüyle ya da içinde bulunduğu kabın sayısıyla peyniri sayarız;

Örneğin, 1 kilo peynir, 300 gram peynir, 5 teneke peynir gibi…

Özet olarak, sayılamayan isimler, ölçü birimleri vb. gibi şeylerle sayılabilir hale getirilirler.

water (su) – a glass of water (bir bardak su) - two glasses of water (iki bardak su)

cheese (peynir)– five slices of cheese (beş dilim peynir)

Örneklerde de görüldüğü üzere, çoğul eki sayılamayan kelimeye değil ölçü birimine getirilmektedir.


Sayılamayan isimler için refererans listesi

Aşağıda sayılamayan isimlerin sınıfalandırıldığı bir liste bulunmaktadır, fakat unutmayınız ki daha bir çok sayılamayan isim burada yer almamaktadır.

a) Benzer birimlerden oluşan grup isimleri: baggage, clothing, equipment food, fruit, furniture, garbage, hardware, jewelry, junk, luggage, machinery, mail, makeup, money, cash, change, postage, scenery, traffic, etc..

b) Sıvılar: water, coffee, tea, milk, oil, soup , gasoline , blood, etc..

c) Katılar: ice, bread, cheese, meat, gold, iron, silver, glass, paper, wood, cotton, wool, etc..

d) Gazlar: steam, air, oxygen, etc

e) Tanecikler: rice, chalk, corn dirt, dust, etc..

f) Soyut Kavramlar: beauty, luck, courage, fear, justice, etc..

g) Dil İsimleri: Turkish, English, German, etc..

h) Bilim Alanları: Chemistry, physics, Semantics, etc.

i) Spor Faaliyetleri: baseball, soccer, tennis, etc..

j) Aktiviteler(Gerunds): driving, shopping, swimming, etc..

k) Doğa olayları: weather, dew, fog, rain, snow, etc…


Hem Countable hem de Uncountable olarak kullanılan isimler

Countable” isimler çoğul yapılabilir ve kendisinden önce “a ,an” alabilirler. “Uncountable” isimler ise çoğul yapılamaz, “a, an” alamazlar. Her zaman tekil fiil alırlar. Aşağıda her iki şekliyle de kullanılabilen isimlerin bir listesi yer almaktadır.

 

NOUN COUNTABLE (SAYILABİLİR) UNCOUNTABLE (SAYILAMAZ)
Iron

Ütü

- We need to buy an iron.
  (Bir ütü almamız lazım.)

Demir

- Iron is more easily found than silver.
  (Demir, gümüşten daha kolay bulunur.)

Experience

    
Başından Geçen Olay

- His experiences as a policeman are very interesting.
  (Bir polis olarak başından geçen olaylar çok ilginç.)

Tecrübe

- Experience is important for most jobs
  (Tecrübe birçok işte önemlidir.)

Noise

Ses

- We heard a loud noise and ran to the window
  (Büyük bir ses duyduk ve cama koştuk.)

Gürültü

- There is too much noise here.
  (Burada çok fazla gürültü var.)

Work

Eser

- The Works of Shakespeare are Romeo and Juliet, ....
  (Shakeaspare'ın eserleri Romeo ve Juliet...)

İş

- I have a lot of work.
  (Çok işim var.)

Chicken

    
Tavuk

- They bought twenty chickens for their farm.
  (Çiftlik için yirmi tane tavuk aldılar.)

Tavuk eti

- Chicken is better than meat.
  (Tavuk, etten daha iyidir.)

Light

    
Elektrik, ışık

- Turn on the lights, please.
  (Işıkları yakar mısın lütfen.)

Gün ışığı

- Light was streaming in through the door.
  (Işık kapıdan sızıyordu.)

Hair

Kıl

- I found a hair in my soup.
  (Çorbamda bir kıl buldum.)

Saç

- Her hair is dark brown.
  (Onun saçı koyu kahverengidir.)

Paper Gazete
- His photo was on the the papers yesterday.
  (Fotoğraf dün bütün gazetelerdeydi.)

Kağıt

- Paper is made from wood.
  (Kağıt ağaçtan yapılır.)

Glass

Bardak

- There are four glasses on the table.
  (Masanın üzerinde dört bardak vardır.)

Cam

- Glass is made from sand.
  (Cam, kumdan yapılır.)

Time

Kez, kere

- We go running three or four times a week.
  (Haftada üç ya da dört kez koşmaya gideriz.)

Zaman

- Time passes so quickly.
  (Zaman çok hızlı geçiyor.)

 

 

► Countable nouns

Countable nouns are for things we can count using numbers. They can have a singular and a plural form. The singular form can use the determiner "a" or "an". If we want to ask about the quantity of a countable noun, we ask "How many?" combined with the plural countable noun.

SINGULAR PLURAL
One cat Two cats
One chair Three chairs
One idea Two ideas
One apples Ten apples

 

Examples

I have ten t-shirts to wear for summer. 

I don't like lending my books.

How many friends you have on Facebook?

I want to own a pet. 

 

► Uncountable nouns

In English some nouns are called uncountable because they cannot be separated or counted. If you want to ask about the quantity of a countable noun, you ask "How much?" combined with the plural countable noun.You can see some examples of uncountable nouns are below;

 

Materials and substances: juice, water, rice, cement, gold, milk

Ideas and experiences: news, advice, fun, information, progress, luck

Weather words: weather, flood, thunder, lightning, rain, snow

Names for groups or collections of things: luggage, furniture, equipment, rubbish

Some others: money, rice, accommodation, baggage, homework, knowledge, research, traffic, travel.

 

Uncountable nouns are not used with a/an or numbers and can't be used in plural.

 

We should remove the old furniture (furnitures). They are really dirt,. 

We had terrible (a) weather last summer.

I have a lot of money (moneys)

 

Some uncountable nouns have always plural form but we cannot use numbers with them.

I bought two pairs of jeans. (I bought two jeans.)

 

Adjectives with Countable and Uncountable Nouns

We use a/an with countable nouns preceded by an adjective(s):

John is a very handsome, young man.
I have a beautiful black dog.


We don't use a/an (indefinite articles) with uncountable nouns preceded by an adjective(s).

That is very useful information.
There is some cold beer in the fridge.

 

Easy To Confuse Uncountable Nouns

Some uncountable nouns in English are countable in other languages. This can be confusing! Here is a list of some of the most common, easy to confuse uncountable nouns.

accommodation
advice
baggage
bread
equipment
furniture
garbage
information
knowledge
luggage
money
news
pasta
progress
research
travel
work

Reklam