In Case / As If (...ır diye / sanki)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
In Case / As If (...ır diye / sanki)

IN CASE

 

"In Case" yapısı, present tense, past tense ya da should ile kullanılır ve bir tedbir durumunu izah eder. Türkçe'ye, "bakarsın olur,  …ır" diye, şeklinde çevrilebilir.

Examples;

- I always carry my jack in the car in case I have a flat tyre. (Tekerim patlar diye krikomu daima arabada taşırım.)

- The man always locked his car in case somebody stole it. (Adam birisi çalar diye arabasını daima kilitlerdi.)

- I got his address in case I should have oportunity to visit him. (Onu ziyaret etme fırsatım olur diye adresini aldım.)

- Take this umbrella in case it rains. (Bu şemsiyeyi al, bakarsın yağmur yağar.)


AS IF / AS THOUGH

 

► as if / as though hem ihtimali durumları ve hem de hayali durumları izah etmek için kullanılır. İhtimali durumlardaki cümle yapısı, normal cümle yapısı gibidir. Her ikisi de aynı manayı vermektedir ve birbirlerinin yerine kullanılabilir. Türkçe'ye "sanki" şeklinde çevrilebilir.

Examples;

- The baby looks as if / as though it is going to cry. (Bebek sanki ağlayacak gibi görünüyor.)

- The man is talking as if / as though  he has been the accident. (Adam kazayı görmüş gibi konuşuyor.)

- They are panting as if / as though they have been running. (Sanki koşmuşlar gibi derin derin soluyorlar.)

 

Bu cümlede de as if / as though ile başlayan cümleciklerde ifade edilen hususlar ihtimal dahilindedir. Yani gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek olabilir.

Birinci cümlede bebek belki de ağlayacaktır. İkinci cümlede adamın kazayı görüp görmediğini bilmiyoruz. Üçüncü cümlede de koşup koşmadıkları belli değildir.


► Fakat as if / as though‘un hayali durumlarda kullanımında gerçeklik hiç yoktur, sadece benzetme vardır. Bu durumlarda as if / as though dan sonra gelen cümlede, if clause type 1 ve if clause type 3 yapısı gibi kullanım vardır.

Examples;

- The baby looks as if / as though he was going to cry. (Bebek sanki ağlayacakmış gibi görünüyor.)

Bu cümlede bebek ağlamıyor ve de ağlamayacaktır. Fakat duruşu öyledir.

 

- The man is talking as if / as though he had seen the accident. (Adam sanki kazayı görmüş gibi konuşuyor.)

Bu cümlede adam kazayı görmemiştir. Fakat görmüş gibi konuşmaktadır. Cümleyi söyleyen kişi, adamla ilgili alaycı veya hayranlık belirten duygular besliyordur.

 

- They are panting as if / as though they had been running. (Sanki koşmuşlar gibi derin derin soluyorlar.)

Bu cümlede de bahsedilen kişilerin aslında koşmadıklarını anlıyoruz.


► Bu tür cümlelerde çoğunlukla was yerine were kullanılmaktadır. Was daha çok konuşma dilinde kullanılır.

Examples;

- The woman walks as if / as though she were the queen. (Kadın kraliçeymiş gibi yürüyor.)

- The man was so worried that he looked as if / as though he were drunk. (Adam o kadar üzgündü ki, sanki sarhoşmuş gibi görünüyordu.)

- It's dark as if / as though it were night. (Hava geceymiş gibi karanlık.)

- The children were looking at me as if / as though I were a shepherd. (Çocuklar bana sanki çobanmışım gibi bakıyorlardı.)

Reklam