Conditional Type 0

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Conditional Type 0

Conditionals Type 0 (Zero) 

 

► Doğruluğunu hiçbir zaman kaybetmeyen eylemlerde, conditional 0 kullanılır.

Buradaki şarta bağlı olan olay, her zaman geçerlidir ve asla değişmez. Bu cümlelerde if kelimesi, "eğer" manasından ziyade "her ne zaman, her ne vakit" manalarında kullanılır. Type 0'da cümlenin her iki tarafı da Simple Present Tense ile yapılır. 

 

Examples;

- If it rains, the ground gets wet. (Yağmur yağdığında yer ıslanır.)

- The bell rings if you push this button. (Bu düğmeye bastığınızda zil çalar.)

- If you touch fire, your hands gets burnt. (Ateşe dokunursanız, eliniz yanar.)

- If you heat metal, it expands. (Metali ısıtırsanız genleşir.)

If I am late, my father takes me to school. (Eğer geç kalırsam, okula babam götürür.)

She doesn't worry if Jack stays out after school. (Jack eğer okuldan sonra dışarıda kalırsa, annesi endişelenmez.)


► Diğer koşullu cümlelerde olduğu gibi, Type 0'da da cümlelerin sırası önemli değildir. Cümlelerin yeri değişse bile anlam değişmez.

Examples;

If it rains, the trip is cancelled. (Yağmur yağarsa gezi iptal edilir.)

The trip is cancelled if it rains. (Yağmur yağarsa gezi iptal edilir.)


► Zero Conditional her zaman doğru olan ve değişmeyen gerçeklerden bahsettiği için, bazen "if" yerine "when" kelimesi de kullanılabilir. Ve cümlenin anlamında bir değişme olmaz. 

Examples;

- When you heat the ice, it melts. (Buzu ısıtırsan, erir.) 

- If you heat the ice, it melts. (Buzu ısıtırsan, erir.)

CONDITIONAL TYPE 0

 

The zero conditional is used for when the time being referred to is now or always and the situation is real and possible. The zero conditional is often used to refer to general truths.

The tense in both parts of the sentence is usually the simple present. In zero conditional sentences, the word "if" can usually be replaced by the word "when" without changing the meaning.

 

If you park here, they clamp your wheels. (It is always true that they clamp your wheels if, or every time, you park here.)

If I can’t sleep, I read a book. (it is often true that I can’t sleep, so I read a book.)

 

USE

 

In real conditional sentences, we can also use the present simple or present continuous in both clauses for present situations, and the past simple or past continuous in both clauses for past situations. We can use these in various different combinations.

 

► Present simple + present simple

If the weather is fine, we eat outside on the terrace. (Every time this happens, this is what we do.)

 

► Present continuous + present simple

If the kids are enjoying themselves, we just let them go on playing till they’re ready for bed. (Every time this happens, this is what we do.)

 

► Present continuous + present continuous

If the economy is growing by 6%, then it is growing too fast. (If it is true that the economy is growing by 6%, then it is true that it is growing too fast.)

 

► Past simple + past simple

If my father had a day off, we always went to see my granddad. (Every time that happened in the past, that is what we did.)

 

► Past simple + past continuous

Kevin always came in to say hello if he was going past our house. (Every time he was going past our house, that is what he did.)

 

 We can also use modal verbs in the main clause.

If we go out, we can usually get a babysitter. (Every time we go out, it is usually possible to get a babysitter.)

If we wanted someone to fix something, we would ask our neighbour. He was always ready to help. (Every time we wanted someone, we would ask our neighbour.)

 

Reklam