Reported Speech (Dolaylı Anlatım)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Reported Speech (Dolaylı Anlatım)

► Indirect Speech (reported speech de denir) birisinin söylediği cümleyi aktarmaya denir. Genellikle konuşma dilinde kullanılır.

Eğer aktarılan eylem geçmişte yapılmış ise, cümle geçmiş zaman olur. Bu kalıp genellikle bahsedilen zamandan bir önceki geçmiş zamanla ifade edilir. Yani normal cümleleri, dolaylı olarak aktarırken İngilizce "one step back" diye tabir edilen kural uygulanır ve aktarılan cümle bir adım önceki tense ile ifade edilir.


Direct Speech: He said; "The test is difficult. (O dedi ki; "Test çok zor.")
Indirect Speech: He said the test was difficult. (Testin zor olduğunu söyledi.)

Direct Speech: She said; "I watch TV everyday. (O dedi ki; "Ben her gün televizyon seyrederim.")
Indirect Speech: She said she watched TV every day. (Her gün televizyon seyrettiğini söyledi.)

Direct Speech: I come to school every day. (Jack dedi ki; "Ben hergün okula giderim.")
Indirect Speech: Jack said he came to school every day. (Jack her gün okula gittiğini söyledi.)

 

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi, dolaylı anlatımda cümlenin zamanı değişir ve bir adım geri gider. Ama eğer aktarılan eylem; geniş zaman, geçmiş zaman veya gelecek zaman ile ifade ediliyorsa, kullanılan zaman aynı kalır, değişmez.

- He says the test is difficult. (Testin zor olduğunu söylüyor.)

- She has said that she watches TV every day. (Her gün TV izlediğini söylemişti.)

- Jack will say that he comes to school every day. (Jack okula her gün geldiğini söylüyor.)


► Eğer aktarılan konu, her zaman doğruluğunu koruyan bir eylemden bahsediyorsa, yine geniş zaman kullanılır.

- The teacher said that phrasal verbs are very important. (Öğretmen Phrasal Verbs ‘ lerin çok önemli olduğunu söyledi.)


► Konuşma aktarılırken, zamirin cümlede geçen nesne ile uyumlu hale gelebilmesi için zamiri de değiştirmek gerekir.

- She said, "I want to bring my children." (Çocuklarımı getirmek istiyorum”, dedi.)
- She said she wanted to bring her children.“ (Çocuklarını getirmek istediğini söyledi)


Gördüğünüz gibi bu cümlede "I" zamiri, dolaylı anlatımda "she" olarak değişmiştir.

- Jack said, "My wife went with me to the show." ("Şova karımla birlikte gittik" dedi.)
- Jack said his wife had gone with him to the show. (Jack, şova karısıyla birlikte gittiğini söyledi.)

Bu örnekte de, my wife, his wife olarak değişmiştir.


► Aşağıdaki tabloda, geçmiş zamanda dolaylı anlatımda zaman değişiklikleri gösterilmiştir. Dikkat ettiğiniz gibi, doğrudan anlatımda kullanılan zaman, dolaylı anlatımda bir adım geri gitmektedir.
 

Direct Speech Indirect Speech

He said, "I live in Paris." 
“Paris' te yaşıyorum.”, dedi.

He said he lived in Paris.
”Paris'te yaşadığını söyledi.”

He said, "I am cooking dinner."
“Akşam yemeğini pişiriyorum”, dedi

He said he was cooking dinner.
”Akşam yemeğini pişirdiğini söyledi.”

He said, "I have visited London twice." 
“Londrayı iki kez ziyaret ettim”, dedi.

He said he had visited London twice.”
"Londrayı iki kez ziyaret ettiğini söyledi.”

He said, "I went to New York last week." 
“Geçen hafta New York'a gittim”, dedi.

He said he had gone to New York the week before.
”Geçen hafta New york'a gittiğini söyledi.”

He said, "I had already eaten."
"Ben yemeğimi çoktan yedim”, dedi.

He said he had already eaten.”
"Yemeğini çoktan yediğini söyledi.”

He said, "I am going to find a new job."
“Yeni bir iş bulacağım “, dedi.

He said he was going to find a new job.
”Yeni bir iş bulacağını söyledi.”

He said, "I will give Jack a call."
"Jack'i arayacağım”, dedi.

He said he would give Jack a call.
”Jack'i arayacağını söyledi.”

He said, "I have been working on the project for a week"
“Bir haftadır bu proje üzerinde çalışıyorum.“, dedi.

He said he had been working on the project for week.
”Bir haftadır bu proje üzerinde çalıştığını söyledi.”

He said, "I can come tonight."
“Bu akşam gelebilirim”, dedi.

He said he could come that night.
”Bu akşam gelebileceğini söyledi.”

He said, "I may buy a new car."
“Yeni bir araba satın alabilirim”, dedi.

He said he might buy a new car.
”Yeni bir araba alabileceğini söyledi.”

He said, "I might go to Denver."
“Denver'a gidebilirim”, dedi.

He said he might go to Denver.
”Denver'a gidebileceğini söyledi.”

He said, "I must give Ken a call."
”Ken'i aramalıyım,” dedi.

He said he had to give Ken a call.
”Ken'ı araması gerektiğini söyledi.”

He said, "I have to give Ken a call."
“Ken' i aramam gerekiyor”, dedi.

He said he had to give Ken a call. .
”Kevin'ı araması gerektiğini söyledi.”

He said, "I should see a doctor"
“Doktara görünmeliyim”, dedi.

He said he should see a doctor.
”Doktara görünmesi gerektiğini söyledi.”

 

► İngilizce bir cümleyi dolaylı olarak aktardığımız zaman, cümle içindeki bazı kelimeler değişir. Bu değişim, cümledeki anlamın bozulmaması için yapılır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

- John said; "I will go to İstanbul tomorrow." (John; "Yarın istanbul'a gideceğim," dedi.")


Yukarıdaki cümlenin 10 Nisan gününde söylendiğini varsayalım. 14 Nisan günü, yukarıdaki cümleyi başka birisine aktaran bir kimse, anlamın bozulmaması için "yarın" kelimesini değiştirmek zorundadır.

- John said that he would go to İstanbul the next day. (John, bir sonraki gün İstanbul'a gideceğini söyledi.)


Eğer yukarıdaki cümledeki "yarın" kelimesini aynen kullanırsak, yani;

- John said that he would go to İstanbul tomorrow. (John yarın İstanbul'a gideceğini söyledi.)

dersek, John'un 15 Nisan tarihinde İstanbul'a gideceğini söylemiş oluruz. Halbuki John'un İstanbul'a gitme tarihi 11 Nisan'dır. Eğer bu cümle 11 Nisan başka birisine aktarılırsa, "yarın" kelimesi, "bugün" olarak değiştirelibilir.


Başka bir örnek daha verelim,

- John said; " I like this city." (John, "Bu şehri seviyorum." dedi.)

Yukarıdaki cümleyi kuran kişinin, o anda New York'ta olduğunu varsayalım. Daha sonra İstanbul'da bu cümleyi aktaran kişi;

- John said that he liked that city. (John o şehri sevdiğini söyledi.)

şeklinde aktarmak zorundadır. Eğer "this" kelimesi değiştirilmezse, dolaylı cümle İstanbul'da kurulduğu için, John'un İstanbul'u sevdiği anlamı çıkar ve cümle bozulur.


Aşağıda zaman zarflarında meydana gelen değişikler, bir tablo halinde verilmiştir.

Direct Speech Indirect Speech

He said, “I am coming today.

He said he was going the next day.

They replied, “We'll leave tonight.

They replied they would leave that night.

We said, “We're going to do it the day after tomorrow.

We said we were going to do it in two days' time.

The mayor said, “These streets will be completed next week / next year.

The mayor said the roads would be compleded the following week / following year.

Tuncay said, “We had a very large dinner yesterday."

Tuncay said they had had a very large dinner the day before.

His father said, “I painted all the walls the day before yesterday.

His father said he had painted all the walls two days before.

 

Aşağıdaki kelimeler de, aktarılan cümlenin anlamına bağlı olarak değişebilir. Fakat bunlarla ilgili kesinlikle değişir denemez. Cümlenin anlamına bakarak karar verilir.

here - there (burası - orası)

this - that (bu - şu)

go - come (gitmek - gelmek)

 

FORM

We use reported speech when we want to repeat what someone had previously said.

Look at the difference between direct speech and reported speech in the examples below. 

 

Direct Speech: John said, "I am hungry."

Reported Speech: John said (that) he was hungry.

 

When transforming statements, we have to change;

1- pronouns
2- tense
3- place and time expression

 

1- Pronouns

In reported speech, we have to change the pronoun depending on who says what.

Example:

She says, “My dad likes roast chicken.”
She says that her dad likes roast chicken.

 

2- Tenses

If the sentence starts in the present, there is no backshift of tenses in reported speech. But if the sentence starts in the past, there is backshift of tenses in reported speech.

 

No Backshift

Do not change the tense if the introductory clause is in a present tense (e. g. He says). Note, however, that you might have to change the form of the present tense verb (3rd person singular).

Direct speech : I read books. 

Indriect speech: He says he reads book. 

 

Backshift

We have to change the tense if the introductory clause is not in a present tense. 

Example

Direct Speech: He said, “I am happy.”

Indirect Speech: He said that he was happy.

 

Below are the examples of the main changes in tense:

TENSE DIRECT SPEECH REPORTED SPEECH
Present simple I like swimming. She said (that) she liked swimming.
Present continuous I am reading a book. She said (that) she was reading a book. 
Past simple I saw a nice bird. She said (that) she had seen a nice bird OR She said (that) she saw a nice bird. 
Past continuous I was listening to music. She said (that) she had been listening to music.
Present perfect I haven't seen Mary for a long time.  She said (that) she hadn't seen Mary for a long time.
Past perfect I had taken Spanish lessons before.  She said (that) she had taken Spanish lessons before.
Will I'll visit London.  She said (that) she would visit London.
Would I would like a coffee. She said (that) she would like a coffee.
Can I can run fast.  She said (that) she could run fast.
Could I could ride a bike when I was 3.  She said (that) she could ride a bike when she was 3. 
Shall I shall come later She said (that) she would come later.
Should I should finish my homework.  She said (that) she should finish her homework. 
Might I might be late She said (that) she might be late
Must I must see a doctor.  She said (that) she must see a doctor OR She said she had to see a doctor. 

 

3- Place and time expressions

Place, demonstratives and time expressions change if the context of the reported statement is different from that of the direct speech.

Here are different changes of place, demonstratives and time expressions in reported speech. 

 

Direct Speech Reported Speech
Time expressions
today that day
now then
yesterday the day before
… days ago … days before
last week the week before
next year the following year
tomorrow the next day / the following day
Place
here there
Demonstratives
this that
these those

Reklam