Speaking Lesson 73 - TO BE ALLOWED TO (MUKTEDİR OLMAK)

Speaking Lesson 73 - TO BE ALLOWED TO (MUKTEDİR OLMAK)
Speaking Lesson 73 - TO BE ALLOWED TO (MUKTEDİR OLMAK)

Are you already allowed to drive?  Artık araba kullanmana izin var mı?    
Are you already allowed to drink alcohol?  Artık alkol almana izin var mı?    
Are you already allowed to travel abroad alone?  Artık yurt dışına yalnız çıkmana izin var mı?     
   


may / to be allowed  Muktedir olmak, yapabilmek    
May we smoke here?  Burada sigara içebilir miyiz?    
Is smoking allowed here?  Burada sigara içilebiliyor mu?    
   


May one pay by credit card?  Kredi kartıyla ödenebiliyor mu?    
May one pay by cheque / check (am.)?  Çek ile ödenebiliyor mu?    
May one only pay in cash?  Yalnız peşin mi ödenebiliyor?    
   


May I just make a call?  Bir telefon edebilir miyim?    
May I just ask something?  Bir şey sorabilir miyim?    
May I just say something?  Bir şey söyleyebilir miyim?    
   


He is not allowed to sleep in the park.  O (erkek için) parkta yatamaz (izin anlamında).    
He is not allowed to sleep in the car.  O (erkek için) otomobilde yatamaz (izin anlamında).    
He is not allowed to sleep at the train station.  O (erkek için) tren istasyonunda yatamaz (izin anlamında).    
   


May we take a seat?  Oturabilir miyiz?    
May we have the menu?  Menü kartını alabilir miyiz?    
May we pay separately?  Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz? 

Reklam