Speaking Lesson 69 - TO NEED / TO WANT TO (İHTİYACI OLMAK / İSTEMEK)

Speaking Lesson 69 - TO NEED / TO WANT TO (İHTİYACI OLMAK / İSTEMEK)
Speaking Lesson 69 - TO NEED / TO WANT TO (İHTİYACI OLMAK / İSTEMEK)

I need a bed.  Bir yatağa ihtiyacım var.    
I want to sleep.  Uyumak istiyorum.    
Is there a bed here?  Burada bir yatak varmı?     
   


I need a lamp.  Bir lambaya ihtiyacım var.    
I want to read.  Okumak istiyorum.    
Is there a lamp here?  Burada bir lamba var mı?    
   


I need a telephone.  Bir telefona ihtiyacım var.    
I want to make a call.  Telefon etmek istiyorum.    
Is there a telephone here?  Burada bir telefon var mı?    
   


I need a camera.  Bir kameraya ihtiyacım var.    
I want to take photographs.  Fotoğraf çekmek istiyorum.    
Is there a camera here?  Burada bir kamera var mı?    
   


I need a computer.  Bir bilgisayara ihtiyacım var.    
I want to send an email.  Bir e-posta göndermek istiyorum.    
Is there a computer here?  Burada bir bilgisayar var mı?    
   


I need a pen.  Bir tükenmeze ihtiyacım var.    
I want to write something.  Bir şey yazmak istiyorum.    
Is there a sheet of paper and a pen here?  Burada bir yaprak kağıt ve tükenmez var mı? 

Reklam