Adverbs (Zarflar)

Adverbs (Zarflar)

► Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler.

Examples;

- How does he she sing?  (O) Nasıl şarkı söylüyor.)

- She sings beautifully. (Çok güzel şarkı söylüyor.)

- I always drive carefully. (Daima dikkatli araba kullanırım.)

- They are speaking angrily. (Kızgın kızgın konuşuyorlar.)


Zarflar genellikle -ly son ekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur.

beautiful/beautifully (güzel - güzel(ce) güzel bir şekilde)

careful/carefully (dikkatli - dikkatlice/dikkatli bir şekilde)


► Bazı sıfatlar zarf haline dönüştüğünde değişmez. Bunların en önemlileri şunlardır:

fast (hızlı) - fast (hızlıca, hızlı bir şekilde)

hard (zor) - hard (zor bir şekilde)


Good (iyi) muhtemelen en önemli istisnadır. 'Good' sıfatının zarf formu 'well' (iyi bir şekilde)dir. Bu sıklıkla hatalı kullanan bir zarftır!

YANLIŞ: He plays tennis good.

DOĞRU: He plays tennis well.


Zarflar aynı zamanda bir sıfatı da nitelerler. Bu durumda zarf sözkonusu sıfattan önce kullanılır.

Examples;

- She is extremely happy. (O olağanüstü mutlu.)

- They are absolutely sure. (Onlar kesinlikle eminler.)

- I am terribly sorry. (Son derece üzgünüm.)

- The prices are unbelievably low. (Fiyatlar inanılmaz derecede düşük.)


► Temel bir sıfatın derecesi artırılmış formuyla 'very' kullanılmaz.

Örnek: good - fantastic

("Very good" çok kullanılan bir ifade olduğu halde, "very fantastic" yanlış bir kullanımdır. Çünkü "fantastic" kelimesi zaten "good" sıfatının derecesi artırılmış formudur.  


Sıklık zarfları (adverbs of frequency) her zaman (always), asla (never), bazen (sometimes), sık sık (often) vs. genellikle ana eylemden, yani fiilden önce gelir.

- He is often late for class. (O genelde sınıfa geç kalır.)

- Do you always eat in a restaurant?  (Her zaman lokantada mı yemek yersiniz?)

- They don't usually travel on Fridays. (Genellikle Cuma günleri seyahat etmezler.)


► Aşağıdaki iki cümlede easily ve fast zarf olarak kullanılmıştır. Bunlar fiilleri niteler. Fakat easily ve fast kelimeleri de yine kendileri gibi zarf olan surprisingly ve very tarafından nitelenirler.

- The fat man jumped over the wall surprisingly easily. (Şişman adam duvarın üzerinden şaşırtıcı bir kolaylıkla atladı.)

- The lady speaks very fast. (Bayan çok hızlı konuşur.)

Reklam