have got / has got (sahip olma)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
have got / has got (sahip olma)

Have/Has got Türkçe'de "sahip olmak" anlamındadır. Sahip olduğunuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Aşağıda bu yapının şahıslara göre nasıl kullanıldığını gösteren tablo verilmiştir.

 

POSITIVE (OLUMLU)

NEGATIVE (OLUMSUZ)

QUESTION (SORU)

have got a car.

haven't got a car.

Have I got a car?

You have got a car.

You haven't got a car.

Have you got a car?

He has got a car.

He hasn't got a car.

Has he got a car?

She has got a car.

She hasn't got a car.

Has she got a car?

It has got a car.

It hasn't got a car.

Has it got a car?

We have got a car.

We haven't got a car.

Have we got a car?

They have got a car.

They haven't got a car.

Have they got a car?


● DİKKAT!

- I have got a car. (Bir arabam var.)

Yukarıdaki cümleyi Türkçe'ye çevirirken genelde "Bir arabaya sahibim" şeklinde çevirmeyiz. İki dil arasındaki bu farklılık bazen İngilizceyi yeni öğrenenler için sorun teşkil edebilir.

"Benim iki kızkardeşim var" cümlesini İngilizce'ye çevirmek isteyen bir kişi, "var" kelimesine aldanarak "there is/are" kalıbını kullanabilir ve tabi ki yanlış olur. O yüzden hangi yapıyı kullanmaya karar vermeden önce, cümlenin sahiplik anlamı içerip içermediğine bakılmalıdır.

- She has got two sisters. (Onun iki kızkardeşi var veya o iki kızkardeşe sahiptir)

- We have got many pens. (Bizim çok kalemimiz var veya biz çok kaleme sahibiz)


► Have/has got veya sadece have/has

Sahip olmak kavramı İngilizce'de iki farklı şekilde ifade edilebilir. Değişik metinlerde farklı kullanımlara rastlayabiliriz. Özellikle İngiltere'de kullanılan İngilizce'de "have/has got" daha sık kullanılır.

- I have got a sister. (Bir kızkardeşim var.)
- I have a sister. (Bir kızkardeşim var.)

Bu iki cümle arasında anlam olarak fark yoktur. Ancak olumsuz ve sorularda durum aynı değildir. Aşağıda iki farklı şekilde kurulmuş cümlelerin olumsuz ve soru yapılış şekillerini inceleyiniz.

(+) I have got a book.
(-) I haven't got a book.
(?) Have I got a book?

(+) I have a book.
(-) I don't have a book.
(?) Do I have a book?


► Yanlış Kullanımlar

İki farklı kullanım birbiriyle karıştırılırsa gramatik açıdan hatalı olur. Yani soru ne şekilde sorulduysa, cevabın da aynı şekilde verilmesi gerekir.

A: Have you got a pencil?
B: No, I haven't. (doğru)
     No, I don't. (yanlış)

A: Do you have any money?
B: No, I don't. (doğru)
     No, I haven't. (yanlış)


► Deyimsel Kullanımlar 

Bazı deyimlerde veya kelime kalıplarında "have/has" kullanılır. Bu kullanış biçiminde "sahip olmak" anlamı yoktur ve kesinlikle "have got / has got" kalıbıyla kullanılamaz.

- I usually have breakfast at seven. (Genellikle saat yedide kahvaltı ederim.)

- He is having a bath now. (Şimdi banyo yapıyor.)

- You'll have trouble with that boy. (Şu çocukla başın derde girecek.)

Reklam