Adjectives Ending in -ed or -ing

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Adjectives Ending in -ed or -ing

Sıfatların kullanımına bağlı olarak sonuna -ing veya -ed takısı getirilir.  Örneğin kitap hakkında bir tamlama yaptığımızı düşünelim.

Eğer kitaptan sıkıldığımızı belirtmek istiyorsak; "I am bored with this book." deriz. 

Ama eğer kitabın sıkıcı olduğunu belirtmek istiyorsak; "This book is boring." deriz. 


Sonu -ing ve -ed ile biten sıfatları birbirine karıştırmamak için aşağıdaki açıklamalı örnekler verilmiştir. 

► Adjectives ending with -ing (Sonu -ing ile biten sıfatlar)

Sonu -ing ile biten sıfatlar bir kişinin, şeyin veya durumun özelliğini tanımlamak/nitelemek için kullanılır. 

Have you seen that film? It’s really boring. (Şu filmi seyrettin mİ? Gerçekten çok sıkıcı.)

I could listen to him for hours. He’s one of the most interesting people I’ve ever met. (Onu saatlerce dinleyebilirim. Şu ana kadar tanıştığım en ilginç insanlardan bir tanesidir.)


 Adjectives ending with -ed (Sonu -ed ile biten sıfatlar)

Sonu -ed ile biten sıfatlar bir his veya duyguyu tanımlamak için kullanılır. Sadece insan ve bazı hayvanların hislere sahip olduğunu düşünürsek, -ed ile biten sıfatlar nesneler için kullanılmaz. 

I was very bored in the seminar. I almost fell asleep. (Seminerde çok sıkıldım. Az daha uyuyordum.)

He was surprised to see his old friends at the party. (Partide eski arkadaşlarını gördüğü için şaşırdı.)

I have been feeling depressed recently. (Son zamanlarda kendimi depresif hissediyorum.)


 Neden Olma / Etkilenme

İsim, eylemin olmasına neden oluyorsa –ing ile; eylemden etkileniyorsa, –ed’li bir sıfatla tanımlayabiliriz.

 - She is an interesting woman. (O ilginç bir kadındır.)

- I am interested. (Ben ilgiliyim.)


 Devam eden ve tamamlanmış eylemler

 Devam eden ve tamamlanmış eylemlerin tanımladığı isimler de farklılık gösterirler.

 - Turkey is a developing country. (Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.) 

- France is a developed country. (Fransa gelişmiş bir ülkedir.)


İki kullanım arasındaki farkı anlamak için aşağıdai örnekleri de inceleyebilirsiniz. 

My mum is bored. (Annem sıkılıyor)
My mum is boring. (Annem sıkıcı bir insandır)

I am confused. (Kafam karışık)
I am confusing. (Kafa karıştırıcıyım)

-ED and -ING ADJECTIVES

 

Adjectives that end -ed (bored, interested) and adjectives that end -ing (boring, interesting) are often confused.

 

An adjective that ends in -ING is used to describe the characteristic of a person, a thing or a situation.

Have you seen that film? It’s really boring.

I could listen to him for hours. He’s one of the most interesting people I’ve ever met.

Who cooked this meal! It’s disgusting

 

An adjective that ends in -ED is used to describe a feeling or an emotion. It is used to describe a temporary thing. Since only people (and some animals) have feelings, -ed adjectives cannot be used to describe an object or situation. Remember that people can be boring but only if they make other people feel bored.

I was very bored in the seminar. I almost fell asleep.

He was surprised to see his old friends at the party.

I have been feeling depressed recently.

 

Look at the examples below to understand the difference;

 

My mum is bored. (My mum feels bored)
My mum is boring. (My mum is a boring person)

I am confused. (I don't understand anything)
I am confusing. (I will cause you to be confused)

I was shocked by how shocking the news on TV was last night.

They were frightened by the frightening movie!

This school is boring. I am bored of spending hours on the desk.

I am tired right now. The meeting was really tiring.

The movie was very inspiring. I am now inspired to do wonderful things with my life.

 

► Here are the adjectives that can have both an ‘-ed’ and an ‘-ing’ form

 

amused amusing
annoyed annoying
confused confusing
disappointed disappointing
excited exciting
exhausted exhausting
frightened frightening
satisfied satisfying
shocked shocking

Reklam