Conditional Type 1

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Conditional Type 1

Conditionals Type 1

 

Conditional Type 1, ihtimal halinde olan (yani gerçekleşeceği veya gerçekleşmeyeceği kesin değil fakat ihtimal halinde olan) durumları ifade etmek için kullanılır. Bu cümlelerde gelecekten bahsedilir. 

 

Yapı

If Clause Main Clause
Simple Present Tense will future
infinitive
modal + infinitive

 

Örnek Cümle Oluşumu

IF CLAUSE MAIN CLAUSE

If it rains

we will stay at home and sleep

If he comes

take him upstairs

If you lend him some money

you may not get it back

 

Examples;

- If it rains, we will stay at home and sleep till noon. (Eğer yağmur yağarsa, evde kalır ve öğleye kadar uyuruz / uyuyacağız.)

- If you lend him some money, you may not get it back. (Eğer ona para verirsen, geri alamayabilirsin.)

- If my mother has prepared the meal. I'll have my dinner. (Eğer annem yemeği hazırlamışsa, yemeğimi ( akşam ) yerim.)

- Can you tell him to come home if you see him? (Onu görürsen, eve gelmesini söyleyebilir misin?)

- You will fail if you don't study. (Çalışmazsan sınıfta kalırsın.)

- If he comes, take him upstairs. (Gelirse üst kata çıkar.)

- If they are still sleeping, tell them that they are fired. (Eğer hala uyuyorlarsa onlara kovulduklarını söyle.)


► Conditional Type 1'de Should Kullanımı

İhtimal hali oldukça uzak olan durumlarda if cümlesinde "should" kullanılır. Should kelimesinin bazen "by any chance" da kullanılabilir.

Examples;

- If you should see Mr Fix in Istanbul, give him my regards. (İstanbul'da Mr. Fix i görecek olursan, selamlarımı söyle.)
Bu cümlede bahsedilen kişiyi görme ihtimalinin düşük olduğu vurgulanmaktadır. 

- If a war should break out, I may emigrate to America. (Bir savaş çıkacak olursa, Amerika'ya göç edebilirim.)
Bu örnekte de aynı şekilde savaş çıkma ihtimali zor gözükmektedir. 

- If the enemy by any change attack this village, the villagers will counterattack them. (Eğer düşman bu köye saldıracak olursa, köylüler karşı saldırıda bulunacaklar.)
Düşmanın köye saldırması düşük bir ihtimaldir.


► Conditional Type 1 If Yerine Should Kullanımı

Koşullu cümlelerde "should" başa getirildiği zaman if kullanılmaz. Ancak bu, daha resmi bir kullanım şeklidir ve daha çok iş mektuplarında ve resmi yazılarda kullanılır, günlük konuşmada kullanılmaz.

Examples;

- Should you see Mr. Fix in Istanbul, give me my regards. (İstanbul'da Mr Fix'i görecek olursan selamlarımı söyle.)

- Should a war break out, I may emigrate to Saudi Arabia. (Eğer bir savaş çıkacak olursa, Suudi Arabistan'a göç edebilirim.)

- Should the enemy attack this village the villagers will counter-attack them. (Eğer düşman bu köye saldıracak olursa, köylüler karşı saldırıda bulunacaklar.)


► Conditional Type 1 Will and Would Kullanımı

Normal olarak if'li cümlelerde if'in bulunduğu kısımda, yani yan cümlecikte will veya would kullanılmaz. Ancak Type 1 de eğer will'i (kabul etmek), (razı olmak), (istekli olmak), (lütufta bulunmak), (… nezaketini göstermek ) ve (sakıncası yoksa) = (wouldn't mind) anlamında kullanırsak, Type 1'de if'li kısımda will veya would kullanabiliriz.

Examples;

- If you will lend me 500 dollars, I will be able to buy that car. (Eğer bana 500 dolar borç verme lütfunda bulunursanız o arabayı alabileceğim.)

- If you will help me, I'll finish this in time. (Eğer bana yardım ederseniz, yardım etme lütfunda bulunursanız bunu zamanında bitiririm.)

- We shall understand the subject better if you would be kind enough to explain in a little bit more? (Eğer biraz daha izah etme nezaketinde bulunursanız konuyu daha iyi anlayacağız.)

- If you wouldn't mind opening the window we may have more fresh air. (Eğer pencereyi açarsanız daha fazla temiz hava alabiliriz.)


► Conditionals Type 1 Alternatif Kullanımlar

If clause kısmında if clause yerine imperative (emir cümleleri) kullanıldığı zaman da cümlenin anlamı değişmez.

Examples;

- Keep the windows closed at night and you won't get ill. (Gece pencereleri kapalı tutarsan hastalanmazsın.)

- Keep the windows closet at night or you will get ill. (Gece pencereleri kapalı tut yoksa hastalanırsın.)


► Conditionals Type 1 Farklı Zaman Kullanımları

Type 1'de if'li kısımda normalde simple present tense kullanılır. Ancak bazı durumlarda present continuous tense, present perfect tense ve present perfect continuous tense de kullanılabilir.

Examples;

- If he is still sleeping, I will sack him. (Eğer hala uyuyorsa onu kovacağım.)

- If she has finished writing the book, I'll congratulate him. (Eğer kitabı yazmayı bitirmişse, onu tebrik edeceğim.)

- If you have been working since 9 o'clock, you'll need a rest. (Saat 9'dan beri çalışıyorsan dinlenmeye ihtiyacın olacak.)


Ayrıca daha önce ana cümlede yani if'in olmadığı cümlede; modal (may, can, must, vs.) kullanılabileceğini yazmıştık. If clause'da ise sadece can ve must kullanılır.

Examples;

- If I must go there, I will. (Eğer oraya gitmek zorundaysam,  gideceğim.)

- If I can find him, I will talk to him. (Eğer onu bulabilirsem onunla konuşacağım.)

FORM

 

In Conditional Type 1, the tense in the 'if' clause is the simple present, and the tense in the main clause is the simple future.

If clause (condition) Main clause (result)

If + simple present simple future

 

If you meet my wife, you will love her. 

If I learn English, I will find a good job. 

 

The order of the clauses

As in all conditional sentences, the order of the clauses isn't fixed. You should rearrange the pronouns when you change the order of the clauses, but the meaning doesn't change.

 

If it rains, you will get wet.

You will get wet if it rains.

 

If Sally is late again I will be mad.

I will be mad if Sally is late again.

 

If you don't hurry, you will miss the bus.

You will miss the bus if you don't hurry.

 

USE

 

► Result of an imagined future situation

We use the first conditional to talk about the result of an imagined future situation when we believe the imagined situation is quite likely. These sentences are based on facts, and they are used to make statements about the real world, and about particular situations. We often use such sentences to give warnings. In type 1 conditional sentences, the time is the present or future and the situation is real.

 

If I have time, I'll visit you.

What will you do if you miss the bus?

Everybody will notice if you make a mistake during the presentation.

If you don't stop shouting, I'll call the police.

 

► Using modals

In type 1 conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome.

 

If you drop that glass, it might break.

I may finish the project if I have time.

If he invites you to the party, you should go.

 

Remember!

We use the modal verb in the main clause, not in the conditional clause.

 

If a lawyer reads the document, we will see if we’ve missed anything important.

If a lawyer will read the document, we will see if we've missed anything important. 

 

Reklam