too / either / neither / so

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
too / either / neither / so

Olumlu cümlelerde "ben de, sen de, o da" gibi anlamlar ifade etmek için too, either, neither ve so kelimeleri kullanılır. Bu kelimeler genel anlam olarak karşı tarafı onaylamak için kullanılmaktadır.

► Too

Söylenen cümlelere karşılık olarak onaylamak gerektiğinde, diğer bir deyişle, "ben de" denmesi icap ettiğinde, cümleyi aynen kullanıp sonuna too getirilir. Kısa şekli kullanılmak istenirse önce özne, sonra cümlenin yardımcı fiili ve arkasından too kullanılır.

Examples;


A : My father is a teacher. (Babam öğretmendir.)
B : I am a teacher, too. (uzun şekli). (Ben de öğretmenim.)
B : I am, too. (kısa şekli). (Ben de.)

A : They came early yesterday. (Dün erken geldiler.)
B : We came early yesterday too. (uzun şekli ) (Dün biz de erken geldik.)
B : We did too. (kısa şekli). (Biz de.)

A : I want to be a doctor. (Doktor olmak istiyorum.)
B : My brother  wants to be a doctor too.(uzun şekli) (Kardeşim de doktor olmak istiyor.)
B : My brother does too. (kısa şekli ) (Kardeşim de.)

A: I have been to Enlgand twice. (İngiltere'de iki kez bulundum.)
B : His sister has been to England twice too. (uzun şekli) (Onun kız kardeşi de İngiltere'de iki kez bulundu.)
B : His siter has too. (kısa şekli) (Onun kız kardeşi de.)

A : My cat can swim. (Kedim yüzebilir.)
B : Mine can swim too. (uzun şekli) (Benimki de yüzebilir.)
B : Mine can too. (kısa şekli) (Benimki de.)


► So

Too'nun kısa şekliyle ifade edilen "ben de, o da" gibi cümleler, "so" kullanılarak da ifade edilebilir. Önce so, sonra cümlenin zamanı (tense) ve şahsına uygun olan yardımcı fiil ve daha sonra da özne kullanılır. Örnekleri dikkatle inceleyiniz.

Examples;

A : My father is a teacher. (Babam öğretmendir.)
B : So am I. (Ben de.)

A : They came early yesterday. (Dün erken geldiler.)
B : So did we. (Biz de.)

A : I want to be a doctor. (Doktor olmak istiyorum.)
B : So does my brother. (Kardeşim de.)

A : I have been to England twice. (İngiltere'de iki kez bulundum.)
B : So has his sister. ( -Onun- kız kardeşi de.)

A : My cat can swim. (Kedim yüzebilir.)
B : So can mine. (Benimki de.)


Olumsuz manalarda ben de, sen de, o da vb. gibi cümleler kurmak istenildiği zaman either ve neither kullanılır.

► Either

Bir kişi kendisinin veya bir başkasının yapmamış olduğu bir şeyden bahsettiğinde, diğer bir kişinin, kendisi ya da bir başkasının da, aynı şeyi yapmamış olduğunu kastetmek maksadıyla “ben de, o da, onlar da” gibi cümleler kullanması gerektiğinde;  önce özneyi, sonra cümlenin zaman ( tense ) ve şahsına uygun olan yardımcı fiillin olumsuz hali ve either kullanır.

Örnekler;

A : My father isn't a teacher. (Babam öğretmen değildir.)
B : I'm not either. (Ben de değilim.)

A : They didn't come early yesterday. (Dün erken gelmediler.)
B : We didn't either. (Biz de gelmedik.)

A : I don't want to be a doctor. (Doktor olmak istemiyorum.)
B : My brother doesn't either. (Kardeşim de istemiyor.)

A : I haven't been to England. (İngiltere'de bulunmadım.)
B : His sister hasn't either. (-Onun- kız kardeşi de.)

A : My cat can't swim. (Kedim yüzemez.)
B : Mine can't either. (Benimki de.)


► Either

Either kullanılarak “ben de, o da” vb gibi cümleler kullanıldığı zamanki durumlar aynen neither kullanılarak da ifade edilebilir. Önce neither, sonra cümlenin zaman (tense) ve şahsına uygun olan yardımcı fiil ve daha sonra da özne kullanılır.


A : My father isn't a teacher. (Babam öğretmen değildir.)
B : Neither am I. (Ben de değilim.)

A : They didn't come early yesterday. (Dün erken gelmediler.)
B : Neither did we. (Biz de gelmedik.)

A : I don't want to be a doctor. (Doktor olmak istemiyorum.)
B : Neither does my brother. (Kardeşim de istemiyor.)

A : I haven't been to England. (İngiltere'de bulunmadım.)
B : Neither has his sister. (-Onun/ kız kardeşi de bulunmadı.)

A : My cat can't swim. (Kedim yüzemez.) 
B : Neither can mine. (Benimki de yüzemez.)

Reklam