Singular / Plural (Tekil / Çoğul)

İngilizce Eğitim Online English İngilizce gramer ingilizce kelime öğrenme ingilize quizler ingilizce sınavlar ingilizce kurs ingilizce ödev ingilizce ders ingilizce çeviri ingilizce öğrenmek ingilizce dersler ingilizce dinleme ingilizce okuma ingilizce konuşma ingilizce kelime öğrenme İNGİLİZCE EĞİTİM ONLINE İNGİLİZCE İNGİLİZCE KURS sbs yds kpds toefl
Singular / Plural (Tekil / Çoğul)

İngilizce tekil ve çoğul kelimelerle ilgili kurallar ve uygulamalar Türkçe'dekinden farklıdır. Fakat en genel ve yaygın çoğul yapma şekli, ismin sonune "-s" takısı getirirek yapılır. Fakat düzensiz çoğalan isimler, aynı kalan isimler ve diğer kurallar Türkçe'deki kurallardan farklı olan bazı uygulamalardır. Ayrıca İngilizce'de sayılabilen ve sayılamayan isimler vardır ve sayılamayan isimler çoğul yapılamazlar.

Bu gramer anlatımında İngilizce'de çoğul yapmak ile ilgili tüm kurallar ve uygulamalar detaylı olarak anlatılmıştır.


► Sayılabilen isimlerin sonuna -s takısı gelir.

Ancak ismin son harfine bağlı olarak -s harfi bazı değişiklikler gösterebilir. Aşağıda isimlerin aldığı -s takıları ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

- Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato (es) alarak , patatoes , tomatoes

- Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox (es) alarak , boxes , foxes

- Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class (es) alarak , glasses , classes

- Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife (ves) alarak , shelves , knives

- Sonu “ y “ ile biten isimler city (ies) alarak , cities , stories

- Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch (es) alarak , watches , dishes

- Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda toy (s) alarak , toys , boys

- Bunların dışında kalanlar (s) alarak , books , pens alarak çoğul yapılır.


► Düzenli ve Düzensiz Çoğul Yapma Kuralları

Bir kural eşliğinde formülize edilebilen herşey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır. Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim katogorileri gösterilmiştir.Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı ezberlenmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır.

Aşağıda “ s ve türevleri “ ile çoğul yapılamayan ve  herbirini ayrı ayrı öğrenmek zorunda olduğumuz “düzensiz isimler“ yer almaktadır.

man (adam) - men (adamlar)

man (kadın) - women (kadınlar)

person (kişi) - people (kişiler)

foot (ayak) - feet (ayaklar)

fish (balık) - fish (balıklar)

louse (bit) - lice (bitler)

mouse (fare) - mice (fareler)

child (çocuk) - children (çocuklar)

tooth (diş) - teeth (dişler)

sheep (koyun) - sheep (koyunlar)

ox (öküz) - oxen (öküzler)

goose (geyik) - geese (geyikler)

this (bu) - these (bunlar)

that (şu) - those (şunlar)


Çift olan herşey çoğul sayılır. Ancak burada yine Türkçe'dekinden farklı bir mantık vardır.

Mesela "pantolon" kelimesinin çoğul olması "çift paçası" olmasındandır. Yine aynı şekilde "dürbün" kelimesi de çoğuldur ve "iki gözü" olduğu için çoğul kullanılır.

Aşağıda bu şekilde çoğul kullanılan, yani tekil olduğu halde iki parçası bulunduğu için çoğul olarak kullanılan kelimelerin bir listesini görebilirsiniz.

eyes (gözler) - shorts (şort) - jeans (kot pantalon) - shoes (ayakkabı)

scissors (makas) - tights (tayt) - knicers (kısa pantalon) - pajamas (pijama)

pants (pantalon) - braces (askı) - glasses (bardak) - binoculars (dürbün)

trousers (pantalon) - spectacles (gözlük) - clippers (kırpma aleti) - shears (makas)


► Yukarıda, sonu “f ve fe“ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ves“ getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf (buzağı) - calves (buzağılar)

Half (yarım) - halves (yarımlar)

Wife (kadın) eş - wives (eşler)

Self (kendi) - selves (kendileri)

Knife (bıçak) - knives (bıçaklar)

Leaf (yaprak) - leaves (yapraklar)

Shelf (raf) - shelves (raflar)

Thief (hırsız) - thieves (hırsızlar)

Wolf (kurt) - wolves (kurtlar)

Loaf (somun) - loaves (somunlar) 

Sheaf (demet) - sheaves (demetler)


► Yukarıdakiler dışında kalan isimler “f ve fe“ ile bitmelerine rağmen sadece “s“ alarak çoğul yapılır

Safe (kasa) - safes (kasalar)

Blief (inanç) - bliefs (inançlar)

Roof (çatı) - roofs (çatılar)

Chief (başkan) - chiefs (başkanlar)


► Her zaman çoğul olarak kullanılan, hiçbir durumda tekil olmayan isimler vardır. Bunlar asla tekil olarak kullanılamazlar.

oborigines (yerli) - police (polis)

archives (arşiv) - remains (kalıntı)

riches (servet) - savings (tasarruf)

cattle (sığ ır) - surroundings (çevre)

clothes (çamaşır) - thanks (teşekkür)

outdoors (dışarısı) - manners (terbiye)

dregs (tortu) - outskirts (civar)

eaves (saçak) - victuals (erzak)

environs (çevre) - goods (mal)


► Türkçe'de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce'de sayılamayan isimler vardır. Bu kelimeler Türkçe düşünüldüğü zaman konuşmada ve yazmada hata yapılabilir. Aşağıdaki kelimeler her durumda tekil kullanılır. 

Advice (öğüt) - business (iş)

Baggage (bagaj) - entertainment (gösteri)

Bread (ekmek) - furniture (mobilya)

Money (para) - grief (üzüntü)

Cash (nakit) - knowledge (bilgi)

Fun (eğlence) - information (bilgi)

Homework (ev ödevi) - mail (posta)

Work (iş) - news (haber)

Reklam