Adjectives Advanced (İleri Düzey)

İngilizce İleri Düzey Sıfatlar (622 kelime)
Adjectives Advanced (İleri Düzey)

Able
güçlü

Abnormal
anormal

Absent
yok

Absolute
mükemmel/tam

Acceptable
makul

Accessible
ulaşılabilir

Accurate
kesin/tam

Acidic
asitlenmiş

Acoustic
akustik

Active
faal

Adaptable
uyarlanabilir

Additional
ilave/ek

Adequate
yeterli

Administrative
yönetimsel

Advantageous
avantajlı

Advisable
önerilen

Affirmative
olumlu

Ago
önce

Airborne
uçan

Airy
havalı

All
tüm

Alone
yalnız

Alphabetical
alfabetik

American
Amerikan

Amphibious
hırslı

Angry
kızgın

Annual
yıllık

Another
başka

Any
hiç

Apparent
anlaşılır/açık

Applicable
uygulanabilir

Appreciable
kayda değer

Appropriate
uygun

Artificial
yapay

Atomic
atomal

Audible
duyulabilir

Automatic
otomatik

Auxiliary
yardımcı

Available
mevcut

Bad
kötü

Ballistick
balistik

Bare
yalın

Barometric
barometrik

Basic
temel

Beautiful
güzel

Beneficial
faydalı

Best
en iyi

Big
büyük

Binary
çift

Biological
biyolojik

Bitter
acı

Black
siyah

Blind
kör

Blue
mavi

Both
her ikiside

Brief
özet/kısa

Bright
parlak

Broad
geniş

Brown
kahverengi

Busy
yoğun

Capable
yetenekli

Careful
dikkatli

Careless
dikkatsiz

Carnal
cinsel

Cautious
dikkatli/önemli

Celestial
gökle ilgili

Celsius
santigrat

Central
merkezi

Centrifugal
merkezkaç

Ceramic
seramik

Certain
belirli

Cheap
ucuz

Civil
sivil

Clean
temiz

Clear
açık/anlaşılır

Coarse
kaba

Cold
soğuk

Colorless
reknsiz

Comfortable
rahat

Commercial
ticari

Common
yaygın

Compact
yoğun

Complete
tamamlanmış

Complex
karışık

Composite
karma

Compound
bileşim

Comprehensive
ayrıntılı

Compulsory
mecburi

Concrete
somut

Concurrent
tesadüfi

Confidential
gizli

Conscious
bilinçli

Consecutive
ardışık

Considerable
hatırı sayılır/önemli

Constant
sabit

Constructive
yapıcı

Consumable
tüketilebilir

Continuous
sürekli

Convalescent
iyileşen

Convenient
uygun

Conventional
konsansiyonel

Cool
serin

Cooperative
yardımcı

Coordinating
eşgüdümlü

Correct
DOĞRU

Corrective
düzeltici

Counterclockwise
saat yönünün tersine

Critical
eleştirel

Cruel
kaba

Cryptographic
kriptografik

Cubic
kübik

Culpable
suçlanmayı hakeden

Current
mevcut

Daily
günlük

Dangerous
tehlikeli

Dark
karanlık

Dead
ölü

Deaf
sağır

Dear
sevgili

Decimal
ondalık

Deep
derin

Defective
kusurlu

Definite
belirli/açık

Delicate
narin

Demonstrable
kanıtlanabilir

Dental
dişlerle ilgili

Dependent
bağımlı

Destructive
yıkıcı

Diagnostic
teşhis edilebilir

Diagonal
köşegen

Different
farklı

Differential
ücret farkı

Difficult
zor

Digital
dijital

Dim
loş

Dirty
kirli

Disciplinary
disiplinci

Diseased
hastalıklı

Dishonorable
onursuzca

Distinct
farklı/belirgin

Ditty
kısa ve basit şarkı

Dormant
hareketsiz

Double
çift

Drafty
soğuk cereyanlı

Dry
kuru

Drowsy
uykulu

Dual
ikili

Due
hak edilen

Dull
sıkıcı

Dumb
aptal

Dynamic
dinamik

Each
her

Easy
kolay

Economic
iktisadi

Educational
hesaplı

Effective
etkili

Efficient
verimli

Eighth
sekizinci

Elastic
esnek

Electric
elektrikle ilgili

Electronic
elektronik

Eligible
haklı

Else
başka

Empty
boş

Enough
yeterli

Entire
tüm

Environmental
çevresel

Equal
eşit

Erect
dimdik

Erratic
düzensiz

Essential
gerekli

Eventual
sonunda olan

Every
her

Evident
besbelli

Exact
tam

Excellent
mükemmel

Excessive
aşırı

Exclusive
paylaşılmayan

Explosive
patlayıcı

Extensive
kapsamlı

External
harici

Extra
ekstra

Extreme
aşırı

Faint
güçsüz

Fair
adil

False
YANLIŞ

Familiar
aşina

Faraway
uzak

Fast
hızlı

Fat
şişman

Fatal
ölümcül

Faulty
hatalı

Feasible
yapılabilir

Federal
federal

Feeble
güçsüz

Fertile
bereketli

Few
az

Fifth
beşinci

Final
son

Financial
mali

Fine
iyi

Firm
sağlam

First
birinci

Fiscal
mali

Fit
uygun

Flammable
kolay tutuşur

Flat
düz

Flexible
esnek

Foggy
sisli

Foolish
budalaca

Foreign
yabancı

Formal
resmi

Former
önceki

Fourth
dördüncü

Free
serbest

Frequent
sık

Fresh
taze

Full
dolu

Functional
fonksiyonel

Fundamental
en gerekli

Further
daha uzak

General
genel

Gentle
nazik

Good
iyi

Gradual
kademeli

Grand
büyük

Graphic
çizgesel

Grave
ciddi

Great
mükemmel

Green
yeşil

Grievous
acı veren

Happy
mutlu

Hard
zor

Harmful
zararlı

Hasty
aceleye gelmiş

Hazardous
tehlikeli

Healthy
sağlıklı

Heavy
ağır

Helpful
yardımsever

High
yüksek

Hilly
tepelik

Hind
arka

Hollow
oyuk

Honorable
onursal

Horizontal
yatay

Hot
sıcak

Huge
çok büyük

Hydraulic
hidrolik

Icy
buzlu

Identical
hemen hemen aynı

Idle
sonuçsuz

Ill
hasta

Immediate
acele

Imminent
yakın

Important
önemli

Improper
uygunsuz

Inclusive
herşey dahil

Independent
bağımsız

Indicative
belirtici

Individual
bireysel

Inertia
atalet

Inherent
doğasında olan

Inner

Instant
hemen olan

Instantaneous
anlık

Intense
şiddetli

Interchangeable
birbirinin yerine geçebilir

Intermediate
ara

Internal
dahili

International
uluslararası

Intrinsic
esas

Junior
yaşça küçük

Keen
hevesli

Kind
nazik

Large
geniş

Last
son

Late
geç

Lateral
yanal

Latest
en son

Latter
sonraki

Lawful
yasalara uygun

Lazy
tembel

Leaky
sızıntılı

Lean
yağsız

Least
en az

Legal
yasal

Lengthy
upuzun

Less
daha az

Lethal
öldürücü

Level
düz

Likely
muhtemel

Linear
doğrusal

Liquid
sıvı

Literal
kelimesi kelimesine

Little
az

Lively
hayat dolu

Local
bölgesel

Lone
kimsesiz

Long
uzun

Loose
gevşek

loud
yüksek sesli

low
alçak

magnetic
manyetik

main
asıl

mandatory
zorunlu

manifold
türlü türlü

many
çok

marginal
marjinal

marine
bahriyeli

martial
savaşla ilgili

mean
cimri

mechanical
mekanik

medical
tıbbi

mental
zihinsel

mere
sırf

metallic
metalik

middle
orta

minor
önemsiz

minus
eksi

miscellaneous
çeşitli

misty
sisli

mnemonic
bellekle ilgili

mobile
seyyar

modern
modern

modifiable
değiştirilebilen

modular
modüler

molten
dökme

momentary
bir anlık

moral
ahlaklı

more
daha çok

most
en çok

movable
hareket edebilen

muddy
çamurlu

multiple
çeşitli

mutual
karşılıklı

mythological
mitolojik

naked
çıplak

narcotic
narkotik

narrow
dar

national
milli

natural
doğal

nautical
gemicilikle ilgili

naval
donanmayla ilgili

navigational
denizcilikle ilgili

neat
düzenli

necessary
gerekli

negative
olumsuz

nervous
sinirli

neutral
nötr

new
yeni

next
sonraki

nice
hoş

noisy
gürültülü

nominal
nominal

noncommissioned
assubay

normal
mormal

nuclear
nükleer

numeric
sayısal

numerous
çeşitli

obsolete
eskimiş

obvious
aşikar

occasional
arada bir olan

odd
garip

old
yaşlı/eski

open
açık

operational
kullanıma hazır

opposite
zıt

optimum
optimum

optional
tercihe bağlı

oral
sözel

ordinary
sıradan

organizational
örgütsel

original
orijinal

other
diğer

outside
dış

outstanding
göze çarpan

outward
dış

overhead
yukarıda

oversize
büyük boy

own
kendisinin

pale
solgun

parallel
paralel

partial
bölümsel

particular
belirli

passive
pasif

past
geçmiş

peculiar
acayip

periodic
periyodik

peripheral
ikincil/önemsiz

permanent
sürekli

personal
kişisel

petty
önemsiz

phonetic
fonetik

physical
fiziksel

pictorial
resmedilmiş

plain
sade

planar
düzlemsel

plenty
bol miktar

poisonous
zehirli

polite
nazik

political
siyasi

poor
fakir/zavallı

portable
portatif

positive
olumlu

possible
mümkün

potential
potansiyel

powerful
güçlü

practical
pratik

precise
tam/kesin

predictable
tahmin edilebilir

preliminary
ilk/ön

pretty
hoş/çekici

preventive
önleyici

previous
önceki

primary
baş/temel

prior
önceki/öncelikli

private
özel

probable
muhtemel

productive
verimli

professional
profesyonel

programmable
programlanabilir

prompt
seri/çabuk

proper
münasip

protective
koruyucu

proximate
en yakın

punitive
acımasız/sert

pure
katıksız

purple
mor

quantitative
nicel

quick
hızlı

radioactive
radyoaktif

random
düzensiz

rapid
hızlı

raw
ham/çiğ

ready
hazır

real
gerçek

reasonable
makul/mantıklı

rectangular
dikdörtgen biçiminde

red
kırmızı

redundant
gereksiz

refreshing
canlandırıcı

regional
bölgesel

regular
düzenli

relative
göreli/oranlı

reliable
güvenilir

remote
uzak

respective
kendi/kişisel

responsible
sorumlu

retail
perakende

reusable
tekrar kullanılabilir

rich
zengin

right
doğru/sağ

rigid
sert/eğilmez

ripe
olgun

rough
pürüzlü/kaba

sad
üzgün

safe
güvenli

same
aynı

satisfactory
hoşnut edici

schematic
şematik

secondary
ikincil

secure
güvenli

senior
kıdemli

sensitive
hassas

separate
ayrı

sequential
ardışık

serious
ciddi

serviceable
dayanıklı/kullanışlı

seventh
yedinci

several
çeşitli

severe
sert/şiddetli

shady
gölgeli

shallow
sığ/yüzeysel

sharp
keskin

shy
utangaç

shiny
parlak

shipboard
gemide

shipshape
düzgün/muntazam

short
kısa

sick
hasta

significant
önemli

silent
sessiz

similar
benzer

simple
basit

simultaneous
eş zamanlı

single
tek/bekar

sixth
altıncı

slack
gevşek

slight
ince/narin

slippery
kaygan

small
küçük

smart
zarif/gösterişli

smooth
düz/akıcı

snug
rahat/tam oturan

social
sosyal

soft
yumuşak

solar
güneşle ilgili

solid
katı

some
biraz

sour
ekşi

special
özel

specific
belirli

splitting
şiddetli

stable
sağlam/sürekli

standby
yedek

static
statik

stationary
sabit

steady
sabit/sağlam

steep
dik/sarp

sterile
steril

sticky
yapışkan

stiff
katı/sert

still
durgun

straight
dümdüz

strange
acayip/tuhaf

stranger
yabancı

strategic
stratejik

strict
katı/sağlam

strong
güçlü

structural
yapısal

subsequent
sonradan gelen

substantial
dayanıklı/önemli

successful
başarılı

successive
ardıl

such
öylesine

sudden
ani

sufficient
yeterli

suitable
uygun

sunny
güneşli

superior
yüksek/üstün

superlative
en iyi/üstün

supplementary
ilave/ek

sure
kesin

sweet
tatlı

swift
atik/tez

swollen
şiş/kabarık

symbolic
sembolik

synthetic
sentetik

tactical
taktiksel

tall
uzun

taut
gergin

technical
teknik

temporary
geçici

tentative
öneri niteliğinde

terminal
ölümcül

thermal
termal

thick
kalın

third
üçüncü

thirsty
susamış

thorough
tam/eksiksiz

tight
dar

tiny
küçük/ufak

toxic
zehirli

transient
geçici

transparent
transparan

transverse
enine/çaprazlama

tropical
tropikal

true
DOĞRU

turbulent
vahşi/sert

typical
tipik

undersea
denizaltı

undersigned
aşağıda imzası bulunan

underwater
su altı

unique
eşsiz

universal
evrensel

upper
üstteki

uppermost
başlıca

urgent
acil

useful
faydalı

usual
olağan

valid
geçerli

valuable
değerli

variable
değişken

various
çeşitli

vertical
dikey

viable
uygulanabilir

violent
şiddetli

virtual
gerçek/asıl

visible
görülebilir

visual
görsel

vital
önemli/hayati

void
hükümsüz/geçersiz

volatile
değişken/dönek

wanton
değişken/kontrolsüz

warm
ılık

waterproof
su geçirmez

watertight
suya dayanıklı

weak
zayıf

weary
yorgun/usanmış

wet
ıslak

white
beyaz

whole
tüm

wide
geniş

willful
inatçı

wise
akıllı/mantıklı

wooden
tahta/ahşap

woolen
yün

wrong
YANLIŞ

wrongful
haksız

yellow
sarı

yesterday
dün

young
genç

harmless
zararsız

inactive
hareketsiz/pasif

incomplete
tamamlanmamış

incorrect
YANLIŞ

indirect
dolaylı

invalid
geçersiz

nonavailable
namevcut

nonproductive
üretken olmayan

unauthorized
yetkisiz

undesired
istenmeyen

unfinished
bitmemiş

unimportant
önemsiz

unknown
bilinmeyen

unsafe
emniyetsiz

unsuccessful
başarısız

unused
kullanılmayan

unusual
olağan dışı

unwanted
istenmeyen

useless
faydasız

Reklam