Episode 28 - The Year of the Dog

Episode 28 - The Year of the Dog
Episode 28 - The Year of the Dog
Bölüm 28 - Köpek yılı

Alice:   Mutlu Çin Bahar Festivali olsun. Ne yapıyorsun?

Helen:   Bizim Çin astroloji işretleriyle ilgili okuyorum.

Alice:   Anlatsana

Helen:   86’da doğdum bu sebepten bir ‘kaplan’ım. Otoriter bir havam var ve cesaretliyim ama aynı zamanda duygusal patlamalara eğilimliyim ve stres altındayken tepkilerim yetersiz olur.

Alice:   Ben hangisiyim?

Helen:   Sen benden üç yaş daha gençsin öyleyse sen bir ‘domuz’sun.

Alice:   Domuz mu? Etkileyici!

Helen:   Hayır, Çin kültüründe o farklıdır. Domuz bir Çinli asil ve bir hayli akıllıdır. Sen mükemmeliyetçisin ama sinirlendiğinde kin dolusun.

Alice:   Hepsi doğru! Peki ya Michal?

Helen:   O 21 yaşında öyleyse bir öküz. O, güvenilir, düzenli, dürüst, objektif ama aynı zamanda içe kapalı.

Alice:   Bu öyleyse sizin için iyiye alamet mi değil mi?
Alice: Happy Chinese New Year Helen! What are you doing?

Helen: Reading about our Chinese astrology signs.

Alice: Oh do tell.

Helen: Well, I was born in ?86 so I'm a tiger. I have an air of authority and am courageous but I'm also prone to emotional outbursts and react poorly under stress.

Alice: Oh, what am I?

Helen: You are 3 years older than me so you?re a pig.

Alice: A pig? Charming!

Helen: No, it's different in Chinese culture. A Chinese pig is magnanimous and highly intelligent. You?re a perfectionist but venomous if you?re crossed.

Alice: It's all true! What about Michal?

Helen: Well, he's 21 so he's an ox. He's dependable, methodical, honest, unbiased but introverted too.

Alice: Ooh, so does that bode well for you two or not?

Reklam