Top English Words - Ders 19 (50 kelime)

Top English Words - Ders 19 (50 kelime)
Top English Words - Ders 19 (50 kelime)

disadvantage
DEZAVANTAJ

disagree
ANLAŞAMAMAK / UYUŞMAMAK

disappear
GÖZDEN KAYBOLMAK

disappoint
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK

disaster
FELAKET / AFET

disc
DİSK

discipline
DİSİPLİN

disc-jockey
DİSCOKEY

disclose
AÇIĞA / MEYDANA ÇIKARMAK / BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK

disco
DİSKO

discover
KEŞFETMEK

discuss
TARTIŞMAK

disease
HASTALIK

disgust
TİKSİNTİ

dish
1.TABAK ÇANAK / BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK

dismay
1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ

dismay
KORKU / DEHŞET

dismiss
KOVMAK / YOL VERMEK / SAL VERMEK

disobey
İTAAT ETMEMEK

dispatch
SEVK ETMEK / YOLLAMAK

displace
YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)

display
GÖSTERMEK

dispose
ATMAK / BIRAKMAK / ORTAYA ÇIKARMAK

dispute
ANLAŞMAZLIK

distance
UZAKLIK

distant
UZAK

distinct
AÇIK / ÖZEL / FARKLI

distinction
KÜÇÜK FARKLILIK

distinguish
AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )

distribute
DAĞITMAK

district
BÖLGE (toprak / ülke)

disturb
RAHATSIZ ETMEK

dive
DALIŞ

diver
DALGIÇ

divide
BÖLMEK / PAYLAŞTIRMAK

division
BÖLÜM

divorce
BOŞANMAK

dizzy
BAŞ DÖNMESİ

do
YAPMAK

dock
1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK

doctor
DOKTOR

document
DOKÜMAN

dog
KÖPEK

doll
OYUNCAK BEBEK

domestic
EVCİL / EVE AİT / İÇSEL

dominate
HAKİM OLMA

donate
BAĞIŞ YAPMAK

donation
BAĞIŞ

donkey
EŞEK

donor
BAĞIŞ YAPAN / İYİLİK SEVER (organ / okul bağışı vb.)

Reklam