Future Tense (Will and Shall)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Future Tense (Will and Shall)

Simple Future Tense en basit haliyle gelecek zamanla ilgili cümle kurarken kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleridir, ancak son zamanlarda shall yardımcı fiilinin kullanımı hayli azalmıştır.

Future tense kullanışını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 

Affirmative Negative Interrogative
I will sleep (Uyuyacağım)  I won't sleep (Uyumayacağım)  Will I sleep? (Uyuyacak mıyım?)
You will sleep (Uyayacaksın)  You won't sleep (Uyumayacaksın)  Will you sleep? (Uyuyacak mısın?)
He/she/it will sleep (O uyuyacak)  He/she/it won't sleep (O uyumayacak)  Will he/she/it sleep? (O uyuyacak mı?)
We will sleep (Uyuyacağız) We won't sleep (Uyumayacağız) Will we sleep? (Uyuyacak mıyız?)
They wil sleep (Uyuyacaklar) They won't sleep (Uyumayacaklar)  Will they sleep? (Uyuyacaklar mı?)

USE (KULLANIM)

 

► Planlanmamış Gelecek Eylemler

Simple Future Tense kullanılan gelecek zaman cümlelerinde herhangi bir planlama veya niyet yoktur. Gelecekte şartlardan dolayı meydana gelecek eylemlerden bahsedilirken kullanılır.

Bu cümleler kurulurken yardımcı fiiller will ve shall kullanılır. Ancak shall son zamanlarda kullanımdan düşmüştür ve yerini bütün şahıslar için “will” e bırakmıştır. Sadece resmi yazışmalarda kullanımı vardır.

Examples

- I will be a mother. (Anne olacağım.)

- Summer will come again. (Yaz yine gelecek.)

- Will I see that man in your factory? (Fabrikanızdaki o adamı görecek miyim?)

- They will live in the same city. (Aynı şehirde oturacaklar.)


► Konuşma Anında Verilen Karar

Konuşma anında, gelecekle ilgili herhangi bir karar verildiğinde, will future tense kullanılır. Yani daha önceden planlanmış ve kesinleşmiş eylemler için bu zaman kullanılmaz. Bu kullanım da Türkçe'ye çevrilirken daha çok, "gideceğim, geleceğim" gibi -cek, -cak ekleriyle değil, "gideyim, geleyim" şeklinde çevrilir.

Examples

- The phone is ringing. (Telefon çalıyor.)
- I will answer it. (Ben bakarım.)

- This book is great. (Bu kitap harika)
- Really? I will read it then. (Gerçekten mi? Öyleyse okuyayım.)

- You can't carry this luggage yourself. I will help you. (Bu valizi kendin taşıyamazsın. Sana yardım edeyim.)

- I'll write to you as soon as I get there. (Oraya varır varmaz sana yazarım.)

- A: I want to tell you something. But is secret. (Sana birşey söylemek istiyorum. Fakat bu bir sır.)
  B: I see I won't tell anybody. I promise. (Anlıyorum. Kimseye söylemem. Söz veriyorum.)

 

Bu duruma en iyi örnek, lokanta veya kafelerdeki diyaloglar olabilir. Aşağıdaki örnek, konuşma anında verilen örneğe en iyi örneklerden birisidir.

A: What would you like to have to drink? (İçmek için ne alırdınız?)
B: I will have a cola, please. (Ben bir kola alayım, lüften.)


► Tahmin, Zan, Ümit, Endişe

Gelecekte olan olaylar hakkında tahminde bulunma, zannetme, ümit etme, emin olma, endişe etme gibi durumlarda da Future Tense kullanılır. Bu durumlarda da genellikle “if, when, as soon as, while” gibi bağlaçlar kullanılarak cümlenin anlamı pekiştirilir.

Examples

- I'm sure they'll help me. (Eminim bana yardım edecekler.)

- He'll probably pass his class. (Muhtemelen sınıfını geçecek.)

- Perhaps she'll talk to me after school. (Belki de okuldan sonra benimle konuşacak.)

- I think I'll win the race. (Sanırım yarışı kazanacağım.)


► Resmi Duyurular

Radyo, televizyon veya gazete gibi kitle iletişim araclarında resmi makamlara ait geleceğe dönük programlar haber olarak söylenirken yine Future Tense kullanılır.

Examples

- The Minister of Education will open a new school in Kadıköy tomorrow, and he will have lunch with local people.
 ( Milli Eğitim bakanı yarın Kadıköy'de yeni bir okul açacak ve yöre halkıyla öyle yemeği yiyecek.)

-The president of United States will visit England next week. (Amerika Başkanı haftaya İngiltere'yi ziyaret edecek.)


► Teklif

Future tense ayrıca karşı tarafa birşey teklif ederken kullanılır.

Examples

A: I have a bad headache. (Çok kötü başım ağrıyor.)
B: Oh, I will bring you an asprine, then. (Ah, öyleyse sana bir asprin getireyim.)

A: I am feeling very tired. (Kendimi çok yorgun hissediyorum.)
B: I will make your bed then. (Öyleyse yatağını yapayım.)

A:  I'm really hungry. (Gerçekten çok açım.)
B:  I'll make some sandwiches. (Sana biraz sandviç hazırlıyım.) 

A:  I'm so tired. I'm about to fall asleep. (Çok yorgunum. Uyumak üzereyim.)
B:  I'll get you some coffee. (Sana biraz kahve getiriyim.)


► Söz Vermek

Future tense karşı tarafa söz vermek için de kullanılır.

Examples

- I will call you when I arrive. (Varınca seni ararım.)

- I promise I won't tell him about the surprise party. (Söz veriyorum. Ona sürpriz parti hakkında hiçbirşey söylemeyeceğim.)


► Soru Kalıbı

Simple Future Tense ile soru yapmak, diğer bütün zamanlarla aynıdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Examples

- What will she drink at breakfast? (O, kahvaltıda ne içecek?)

- Will we learn English next year? (Gelecek sene İngilizce öğrenecek miyiz?)

- Will they come to see us in Spring? (Onlar İlkbaharda bizi görmeye gelecekler mi?) 

- Will she make a cake on Friday? (O, cuma günü bir kek yapacak mı?)

- Will you give all your papers to the teacher? (Siz bütün kâğıtlarınızı öğretmene verecek misiniz?)

- When will they come to İstanbul? (Onlar ne zaman İstanbul'a gelecekler?)

- How will he paint this wall? (O, bu duvarı nasıl boyayacak?)

- Where will you go tomorrow? (Yarın nereye gideceksiniz?)

- What will your father give you? (Babanız size ne verecek?)

- Where will they play football on Sunday? (Onlar pazar günü nerede futbol oynayacaklar?)

FORM OF SIMPLE FUTURE TENSE

 

Affirmative Negative Interrogative
I will sleep I won't sleep Will I sleep?
You will sleep You won't sleep Will you sleep?
He/she/it will sleep He/she/it won't sleep Will he/she/it sleep
We will sleep We won't sleep Will we sleep?
They wil sleep They won't sleep Will they sleep?

 

CONTRACTIONS

 

With negative WILL becomes WON'T. That's so easy. 

 

I will not I won't
You will not you won't
He will not he won't
She will not she won't
It will not it won't
We will not we won't
You will not you won't
They will not they won't

 

USE OF SIMPLE FUTURE TENSE

 

We sometimes call simple future tense as "will future tense" and it is mainly used in three different situations.

 

1. Rapid Decisions

We use will future tense to make a decision at that moment of speaking, in a spontaneous way.

I'll call a taxi for you.

I think we'll leave this place now. (I just decided this right now)

A: Would you like something to eat? B: Um, I will have the chicken sandwich please.

 

2. Predictions

We use will future when we think or believe something about the future based on our personel opinion.

I think the prime minister will be re-elected at the next election.

I think it will rain later. So put on your coat. 

I think you will find my boy friend very interesting.

 

3. Offer, Promise, Threat

We use will future tense when we want to make an offer, a promise or a threat.

You look tired. I'll finish this report myself. 

will do my best to help you.

Stop! If you move I will kill you!

will pay the money by tomorrow.

Don't worry! I know it is a secret and I won't tell anyone. 

 

4. Habits

We use will future tense to talk about a a habit that is a predictable behaviour

- Jack will drink coffee as soon as he wakes up in the morning. 

- He will finish his homework at the last minute. He always does that. 

 

BE CAREFUL!

 

We don't use "will" for things we have already arranged to do or decided to do. 

 

We are going to Washington next week. (Not we will go)

I am not going to school tomorrow. (Not I won't go)

Are you going to visit the museum? (Not will you visit)

Reklam