Future Perfect Tense (I will have gone)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Future Perfect Tense (I will have gone)

Future Perfect Tense, gelecekte belirli bir zamanda tamamlanmış eylemler için kullanılır. Diğer tüm "future" formlarda olduğu gibi, Future Perfect Tense de "when" "while" "before" "after" "by the time" "as soon as" "if" "unless" gibi zaman kelimeleriyle kullanılamaz.

Türkçe'ye "yapmış olacağım" şeklinde çevrilebilir.

Examples;

- I will have done my homework when the party starts. (Parti başladığında ödevimi bitirmiş olacağım.)

- Thousands of people will have died when the cure is found for the virus. (Virüse çare bulunduğunda binlerce insan ölmüş olacak.)

DİKKAT!

- I am going to see a movie when I have finished my homework. Doğru
(Dersimi bitirince bir film seyredeceğim.)

- I am going to see a movie when I will have finished my homework. Yanlış


FORM OF FUTURE PERFECT TENSE

 

► [WILL HAVE] + [PAST PARTICIPLE]

Examples;

- I will have perfected my English by the time I come back from the U.S. (Amerika'dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.)

- I will have finished my French course by the you move to İstanbul. (Sen İstanbul'a taşındığında, ben Fransızca kursunu bitirmiş olacağım.)


► [AM / IS / ARE] + [GOING TO HAVE] + [PAST PARTICIPLE]

Examples;

- I am going to have perfected my English by the time I come back from the US. (Amerika'dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.)

- We are going to have won the Corona virus by the time you come back to Turkey. (Sen Türkiye'ye döndüğünde biz Corona virüsü yenmiş olacağız.)


DİKKAT!

"Will" veya "going to" kalıbıyla yaptığımız cümleler çoğu kez anlam farkına yol açmazlar. Bazı özel durumlarda iki tense birbirinin yerine kullanılamaz.


ÖRNEK TABLO

Affirmative Negative Interrogative
I will have slept I won't have slept Will I have slept?
You will have slept You won't have slept Will you have slept?
He/she/it will have slept He/she/it won't have slept Will he/she/it have slept?
We will have slept We won't have slept Will we have slept?
They wil have slept They won't have slept Will they have slept?

USE (KULLANIM)

 

► USE 1 Completed Action Before Something in the Future (Gelecekte birşeyden önce tamamlanmış eylem)

The Future Perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future.
 
(Future Perfect tense gelecekte birşeyden önce bir eylemin olacağını ifade eder. Aynı zamanda gelecekte belirli bir zamandan önce bir eylemin olacağını ifade etmek için de kullanılır.)
  
Examples;

- By next November, I will have received my promotion. (Önümüzdeki Kasım ayında terfi etmiş olacağım.)
 
- By the time he gets home, his wife is going to have cleaned the entire house. (O eve varana kadar karısı bütün evi temizlemiş olacak.)


► USE 2 Duration Before Something in the Future (Non-continuous Verbs) (Gelecekte birşeyden önceki süreç)

With Non-continuous Verbs ,we use the Future Perfect to show that something will continue up until another action in the future.
 
(Durağan filllerle (eylem içermeyen) bu tense'i kullandığımız zaman gelecekte bir şeyin, gelecekte başka bir eyleme kadar süreceğini ifade ederiz.)
 
Examples;
 
- I will have been in London for six months by the time I leave. (Ayrılana kadar altı ay boyunca Londra'da olacağım.)
 
 By Monday, Susan is going to have had my book for a week. (Pazartesi gününe kitabım bir hafta boyunca Susan'da kalacak.)

FORM OF FUTURE PERFECT TENSE

 

Affirmative Negative Interrogative
I will have slept I won't have slept Will I have slept?
You will have slept You won't have slept Will you have slept?
He/she/it will have slept He/she/it won't have slept Will he/she/it have slept?
We will have slept We won't have slept Will we have slept?
They wil have slept They won't have slept Will they have slept?

 

USE OF FUTURE PERFECT TENSE

 

► We use the Future Perfect tense to talk about something that will occur before another action in the future. We can also use it to show that something will happen before a specific time in the future. 

 

By next year, I will have received my diploma. 

I am going to have finished my master program by next month.

By the time I finish the school, I will have learned two languages, English and German. 

 

► We also use the Future Perfect tense to express that something will continue until another certain action in the future. 

 

By the time you read this, I will have left.

Will you have had your lunch when I arrive?

We will have finished our project by this time next month.

 

► The Future Perfect Tense can't be used in clauses beginning with time expressions such as; when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. In these sentences, Present Perfect is used instead of Future Perfect. 

 

I am going to take a break when I will have finished my homework. (WRONG)
I am going to take a break when I have finished my homework. (RIGHT)

 

Time expressions in Future Perfect Tense

 

We often use the Future Perfect with ‘by’ or ‘in’ By’ means ‘not later than a particular time’ and ‘in’ means 'within a period of time’. We don’t know exactly when something will finish.

 

I think astronauts will have landed on Mars by the year 2030.

I’ll have finished my homework in two hours and then you turn the TV on.

Reklam