Speaking Lesson 10 - DAYS OF THE WEEK (HAFTANIN GÜNLERİ)

Speaking Lesson 10 - DAYS OF THE WEEK (HAFTANIN GÜNLERİ)
Speaking Lesson 10 - DAYS OF THE WEEK (HAFTANIN GÜNLERİ)

Monday  Pazartesi    
Tuesday  Salı    
Wednesday  Çarşamba     
Thursday  Perşembe    
Friday  Cuma    
Saturday  Cumartesi     
Sunday  Pazar    

the week  hafta    
from Monday to Sunday  Pazartesiden Pazara kadar    
   


The first day is Monday.  İlk gün Pazartesidir.    
The second day is Tuesday.  İkinci gün Salıdır.    
The third day is Wednesday.  Üçüncü gün Çarşambadır.    
   


The fourth day is Thursday.  Dördüncü gün Perşembedir.    
The fifth day is Friday.  Beşinci gün Cumadır.    
The sixth day is Saturday.  Altıncı gün Cumartesidir.    
   


The seventh day is Sunday.  Yedinci gün Pazardır.    
The week has seven days.  Hafta yedi gündür.    
We only work for five days.  Biz yalnız beş gün çalışıyoruz. 

Reklam