Been or Gone

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Been or Gone

"Have gone" ve "have been" kalıpları benzer anlamlarda kullanılıyor olsa da aralarında bir fark vardır. Aşağıda iki kullanım arasındaki farklılıklar açıklanmıştır. 

► Gone to

"Gone to" bir kişinin herhangi bir yere gittiğini ama henüz oradan dönmediğini belirtir. Yani giden kişi henüz ziyaretini bitirmemişse, genelde "Gone to" kalıbı kullanılır. 

- Joe has gone to Paris. (Joe Paris'e gitti.)
Bu cümlede  özne Paris'e gitmiştir ve hala da Paris'tedir. Henüz dönmediği için "gone to" kullanılmıştır. 

- He's gone to the bank. He should be back soon. (Bankaya gitti. Birazdan döner.)
Bu cümlede de aynı şekilde giden kişinin henüz bankadan dönmediği anlaşılmaktadır. 


► Been to

"Been to" kalıbı kişinin bir yeri hayatının herhangi bir döneminde ziyaret ettiği ve bunu bir tecrübe olarak aktardığı cümlelerde kullanılır. "Gone to" kalıbının tersine, "been to" kalıbı tamamlanmış ziyaretler için kullanılır. Yani bu zamanın kullanıldığı cümlelerdeki özne, gittiği yerden dönmüş demektir. 

- My brother Joe has been to Paris many times. (Kardeşim Joe birçok defalar Paris'te bulundu.)
Bu cümlede özne şu anda Paris'te değildir ama Paris'e gitmiş, gezmiş, görmüş ve orada bulunmuştur. 

 

- I've been to New York 6 times. I love that city. (6 kez New York'a gittim. Bu şehri seviyorum.)
Yine özne cümleyi söylerken New York'ta değildir ve sadece bir tecrübesini aktarıyordur. 


İki kullanım arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki cümleleri inceleyin. 

- She’s just gone to the shop. She’ll be back in about ten minutes. (Henüz mağazadan dönmedi.)
- She’s just been to the shop. She bought some food. Would you like some? (Mağazadan döndü.)

- James has gone to the bank this morning (Hala orada).
- James has been to the bank this morning (Gitti ve geri döndü).

- He has gone to İstanbul. (Hala orada).
- Have you ever been to İstanbul? (Hiç İstanbul'u ziyaret ettin mi? Böyle bir tecrübenv var mı?)

BEEN OR GONE?

 

We use "have gone" and "have been" commonly to refer to movement but there are slight differences in these forms. 

 

► Gone to

"Gone to" refers to someone who has gone to a place but hasn't yet returned. In other words, if the visit is not completed, we often use Gone to 

He's gone to the bank. He should be back soon.
Where has Mary gone?

 

 

► Been to

"Been to" refers to a place which someone has visited in his life and it is all about experience. We also use been to, instead of gone to, when we refer to completed visits to a place.

My brother Joe has been to Paris many times.
I've been to New York 6 times. I love that city.

 

Now, compare the sentences below;


She’s just gone to the shop. She’ll be back in about ten minutes. (She has not yet returned from the shop.)
She’s just been to the shop. She bought some food. Would you like some? (She has returned from the shop.)

 

James has gone to the bank this morning (He is still there).
James has been to the bank this morning (He went and has come back).

 

He has gone to İstanbul. (He is still there).
Have you ever been to İstanbul? (Have you ever visited İstanbul?)

Reklam