Modals (Could do and Could Have Done)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Modals (Could do and Could Have Done)

COULD

Could birkaç farklı şekilde kullanılabilir.

► Bazı durumlarda can yardımcı fiilinin geçmiş hali olarak kullanılır.

- Listen! I can hear footsteps. (Dinlesene! Ayak sesleri duyabiliyorum.)

- I listened and I could hear footsteps. (Kulak kabarttım ve ayak sesleri duyabildim.)


Could aynı zamanda şimdi veya gelecekle ilgili muhtemel eylemlerden bahsedilirken kullanılır. Özellikle karşı tarafa bir şey önerirken de could kullanılabilir.

-  The phone is ringing. It could be John. (Telefon çalıyor. John olabilir.)

- I don't know when they'll be here. They could arrive at any time. (Ne zaman burada olacaklarını bilmiyorum. Her an gelebilirler.)

A: What shall we do this evening? It's raining outside. (Bu akşam ne yapsak? Yağmur yağıyor?)
B: We could go to the cinema. (Sinemaya gidebiliriz.)

- It is sunny outside. We could go to the beach. (Dışarısı güneşli. Plaja gidebiliriz.)

Yukarıdaki örneklerde can de kullanılabilir, ancak could ile kıyaslandığında can daha kesinlik ifade eder.


Could aynı zamanda herhangi bir şeyin şimdi veya gelecekte muhtemel olduğunu vurgulamak için kullanılır. 


COULD HAVE DONE

Could ile could have done arasında anlam olarak fark vardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

- I'm so tired. I could sleep for a week. (O kadar yorgunum ki. Bir hafta uyuyabilirim.) - Şimdi

- I was so tired. I could have slept for a week. (O kadar yorgundum ki. Bir hafta uyuyabilirdim.) - Geçmiş


Could have done genellikle geçmişte gerçekleşmesi muhtemel olan ama gerçekleşmeyen eylemler için kullanılır.

- Why did you stay at a hotel when you went to New York? You could have stayed with John. (New York'a gittiğinde niye otelde kaldın. John'la kalabilirdin.)

- Jack fell off a ladder yesterday but he's all right. He's lucky - he could have hurt himself. (Jack dün merdivenden düştü ama iyi. Çok şanslı, bir yerini incitebilirdi.)

Reklam