Regular and Irregular verbs (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Regular and Irregular verbs (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)

İngilizce'deki fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Aralarındaki fark fiilin yapısıyla ilgilidir. Düzenli fiiler geçmiş zamanda yani Simple Past Tense ile kullanıldığında sonuna -ed takısı alır. Düzensiz fiiller ise isminden de anlaşılacağı gibi belirli bir kurala bağlı olmadan geçmiş zamanda kullanılırken değişikliğe uğrar. Bu fiilleri öğrenmek için bir sistem olmadığından ezberlemek gerekir.  

► Düzenli Fiiller

Düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini yaparken, fiilin sonuna -ed takısı eklenir. 

Walk – walked – walked
Work - worked - worked
Dance - danced - danced 
Paint – painted – painted


► Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiiller üç farklı şekilde ikinci ve üçüncü halini alırlar.  

 

1- Bazı fiillerin üç hali de aynı kalır.   

Örnek; put – put – put

 

2- Bazı fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır. Sadece yalın hali farklıdır. 

Örnek; sit – sat – sat

 

3- Bazı fiillerinse üç hali de birbirinden farklıdır. 

Örnek; drink – drank – drunk


► Hem düzenli hem de düzensiz olan fiiller

Bazı fiiller hem düzenli hem de düzensiz olarak değişebilirler. Her iki biçimi de doğrudur ve ikisi de kullanılabilir. 

Burn – burnt – burnt (düzensiz)
Burn – burned – burned (düzenli)

Lean – lent – lent (düzenli)
Lean – leaned – leaned (düzensiz)

Learn – learnt – learnt (düzenli)
Learn – learned – learned (düzensiz)

REGULAR AND IRREGULAR VERBS

 

All English verbs can be regular or irregular. The difference between a regular and an irregular verb is the formation of the simple past and past participle. Regular verbs ends in -ed in simple past and the simple past and past participle of irregular verbs can end in a variety of ways, with no consistent pattern.

- Regular Verbs

Regular verbs simply form their past and past participle forms by adding –ed.

Walk – walked – walked
Work - worked - worked
Dance - danced - danced 
Paint – painted – painted

 

- Irregular Verbs

Irregular verbs form their past and past participle forms in three different ways.

 

1- Verbs in which all the three forms are the same  

Example; put – put – put

 

2- Verbs in which two of the three forms are the same

Example; sit – sat – sat

 

3- Verbs in which all three forms are different

Example; drink – drank – drunk

 

- Verbs that can be both regular and irregular

Some verbs can be both regular and irregular and most of the time it doesn't matter which form to use. 

Burn – burnt – burnt (irregular)
Burn – burned – burned (regular)

 

Lean – lent – lent (irregular)
Lean – leaned – leaned (regular)

 

Learn – learnt – learnt (irregular)
Learn – learned – learned (regular)

Reklam