Speaking Lesson 55 - WORKING (ÇALIŞMAK)

Speaking Lesson 55 - WORKING (ÇALIŞMAK)
Speaking Lesson 55 - WORKING (ÇALIŞMAK)

What do you do for a living?  Meslek olarak ne yapıyorsunuz?    
My husband is a doctor.  Kocam doktor.    
I work as a nurse part-time.  Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum.     
   


We will soon receive our pension.  Yakında emekli olacağız.    
But taxes are high.  Ama vergiler yüksek.    
And health insurance is expensive.  Ve hastalık sigortası yüksek.    
   


What would you like to become some day?  Ne olmak istiyorsun?    
I would like to become an engineer.  Mühendis olmak istiyorum.    
I want to go to college.  Üniversitede okumak istiyorum.    
   


I am an intern.  Ben stajyerim.    
I do not earn much.  Fazla kazanmıyorum.    
I am doing an internship abroad.  Yurt dışında staj yapıyorum.    
   


That is my boss.  Bu benim şefim.    
I have nice colleagues.  Hoş arkadaşlarım var.    
We always go to the cafeteria at noon.  Öğlenleri hep kantine gidiyoruz.    
   


I am looking for a job.  İş arıyorum.    
I have already been unemployed for a year.  Bir yıldır işsizim.    
There are too many unemployed people in this country.  Bu ülkede çok işsiz var

Reklam