Passive Voice (Personal and Impersonal)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Passive Voice (Personal and Impersonal)

► Personal Passive

Aktif cümleyi pasif hale getirdiğimizde, nesne özne durumuna geçer. 

Active sentence → The teacher gave the students the exam papers. (Öğretmen sınav kağıtlarını öğrencilere verdi.)
Passive sentence → The students were given the exam papers. (Öğrencilere sınav kağıtları verildi.)

 

Bazı cümlelerde ise özne veya nesne yerine zamir kullanılır. 

Active sentence → The teacher gave them the exam papers. (Öğretmen onlara sınav kağıtlarını verdi.)
Passive sentence → They were given the exam papers. (Onlara sınav kağıtları verildi.)

 

Bu tip cümlelerde çoğu zaman eylemi kimin yaptığını söylemeyiz. Yani "by the teacher" ifadesini kullanmayız. 


► Impersonal Passive (It's said)

"It is said" kalıbı cümlede öznenin belirtilmediği durumlarda kullanılır. Çoğu zaman öznenin kim olduğu bilinmez veya önemli değildir. 

Passive sentence 1 → It is said that children are afraid of dark. (Çocukların karanlıktan korktuğu söylenir.)
Passive sentence 2 → Children are said to be afraid of dark. (Çocuklar karanlıktan korkarlar.)

 

Bu cümle öznesiyle birlikte söylendiğinde, şu şekilde kurulur. Ancak buradaki "insanlar" ifadesi cümlenin anlamını etkilemediği için "It is said" kalıbını kullanmak daha mantıklıdır. 

Active sentence → People say that children are afraid of ghosts. (İnsanlar çocukların karanlıktan korktuğunu söylerler.)
.

More Examples;

- We know that the earth goes round the sun. (Dünyanın güneşin etrafından döndüğünü biliyoruz.)
- It is known that the earth goes round the sun. (Dünyanın güneşin etrafında döndüğü bilinmektedir.)

- They say that women are more hardworking than men. (Kadınların erkeklerden daha çalışkan olduğunu söylerler.)
- It is said that women are more hardworking than men. (Kadınların erkeklerden daha çalışkan olduğu söylenir.)

Bu cümle, daha farklı bir cümle yapısıyla aşağıdaki şekilde de söylenebilir. 

- Women are said to be more hardworking than men. (Kadınların erkeklerden daha çalışkan olduğu söylenir.)

Personal Passive means that the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. So every verb that needs an object (transitive verb) can form a personal passive.

 

Example

They paint the houses. – Houses are painted.

We write new projects. - New projects are written.

 

Verbs without an object can't form a personal passive sentence because there is no object that can become the subject of the passive sentence. If we want to use an intransitive verb in the passive voice, we need an impersonal construction. And this this passive sentence is called Impersonal Passive.

Example

He says - it is said 

 

Impersonal Passive is only possible with verbs of perception (e. g. say, think, know).

Examples

They say that women are more hardworking than men. 

It is said that women are more hardworking than men.

 

We know that the earth goes round the sun.

It is known that the earth goes round the sun.


 
Although Impersonal Passive is possible in English language, Personal Passive is more common.

Example

They say that women are more hardworking than men.

Women are said to be more hardworking than men.

In this example, the subject of the subordinate clause goes to the beginning of the sentence (women); the verb of perception is put into passive voice (say). 

 

Sometimes the term Personal Passive is used in English lessons if the indirect object of an active sentence is to become the subject of the passive sentence.

Reklam