Speaking Lesson 100 - ADVERBS (NİTELİK ZARFLARI)

Speaking Lesson 100 - ADVERBS (NİTELİK ZARFLARI)
Speaking Lesson 100 - ADVERBS (NİTELİK ZARFLARI)

already – not yet  daha evvel – daha önce hiç    
Have you already been to Berlin?  Daha evvel hiç Berlin’de bulundunuz mu?    
No, not yet.  Hayır, daha önce hiç bulunmadım.     
   


someone – no one  biri – hiç kimse    
Do you know someone here?  Burada tanıdığınız var mı?    
No, I don't know anyone here.  Hayır, burada kimseyi tanımıyorum.     
   


a little longer – not much longer  daha – artık değil    
Will you stay here a little longer?  Burada daha çok kalacak mısınız?    
No, I won't stay here much longer.  Hayır, burada artık fazla kalmayacağım.    
   


something else – nothing else  birşey daha – hiç bir şey    
Would you like to drink something else?  bir şey daha içmek istermisiniz?    
No, I don't want anything else.  Hayır, başka hiç bir şey istemiyorum.    
   


something already – nothing yet  evvelce – henüz değil    
Have you already eaten something?  Evvelce bir şeyler yediniz mi?    
No, I haven't eaten anything yet.  Hayır, henüz bir şey yemedim.    
   


someone else – no one else  daha başka biri – artık kimse yok    
Does anyone else want a coffee?  Başka kahve isteyen var mı?    
No, no one else.  Hayır, kimse istemiyor. 

Reklam