Resimli Kelimeler

Alfabe / Alphabet, Zamirler / Pronouns, Temel Soru Kalıpları / Basic Question Words, Basit Konuşmalar / Simple Conversation, Zaman İfadeleri / Time Clauses, Zamanlar / Times, Sayılar / Numbers, Zaman Birimleri / Units Of Time, Yönler / Directions
Resimli Kelimeler
big - small
big - small

big - small

young - old
young - old

young - old

up - down
up - down

up - down

wide - narrow
wide - narrow

wide - narrow

thick
thick

thick

thin
thin

thin

tall
tall

tall

tall - short
tall - short

tall - short

strong - weak
strong - weak

strong - weak

slow
slow

slow

small
small

small

short
short

short

short - long
short - long

short - long

round
round

round

right - wrong
right - wrong

right - wrong

right -  left
right -  left

right - left

rich - poor
rich - poor

rich - poor

quiet - loud
quiet - loud

quiet - loud

pull - push
pull - push

pull - push

open - close
open - close

open - close

on - off
on - off

on - off

new - old
new - old

new - old

near - far
near - far

near - far

long
long

long

lose - win
lose - win

lose - win

late - early
late - early

late - early

interesting - boring
interesting - boring

interesting - boring

hot - cold
hot - cold

hot - cold

high - low
high - low

high - low

hard - soft
hard - soft

hard - soft

happy - sad
happy - sad

happy - sad

good - bad
good - bad

good - bad

fast
fast

fast

fat - skinny
fat - skinny

fat - skinny

fast - slow
fast - slow

fast - slow

deep - shallow
deep - shallow

deep - shallow

clean - dirty
clean - dirty

clean - dirty

big
big

big

cheap - expensive
cheap - expensive

cheap - expensive

Reklam