Check Your Vocabulary


Match English Words with Turkish Meanings


Begin

Drag the words on the right to match the words on the left.


 • Fairly
 • Urgently
 • Still
 • Lease
 • Destruction
 • Explosion
 • Accessible
 • Tightly
 • Irregular
 • Deceitful
 • İnfilak, patlama
 • Yıkım, imha
 • Sıkıca, sıkı olarak
 • Kiralamak
 • Hileci, dolandırıcı, düzenbaz
 • Hala, yine de
 • Erişilebilir, ulaşılabilir
 • Düzensiz, kuralsız
 • Adil bir şekilde, dosdoğru
 • Acilen
Correct!
Close but not quite.
Nope.
Confirm