İngilizce Possessive Pronouns Türkçe açıklamalı gramer konuları, her konu anlatımından sonra kendinizi test edebilmeniz için onlarca quiz ingilizce possessive adjectives gramer sınavları ingilizce gramer bilgisi

ÜYELİK PANELİ  

e-mail adresiniz ve şifreniz ile buradan sisteme giriş yapınız.
E-mail
Şifre
 
 Toplam Üye Sayısı : 76.068
İngilizce kitap
altın örümcek 2006 ödülü

WEB SİTE İNDEX  

ÖZEL ve GRUP DERSLERİ  

ingilizyi nasıl öğrenebilirim
ingilizce siteyi kimler kullanabilir
neden dersimizingilizce

Elementary Grammar

Possessive Pronouns (mine, yours, hers)

Possessive pronouns Türkçe’ye genelde, benim ki, senin ki, onun ki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Aşağıdaki tabloları ve örnekleri inceleyiniz.

Ben Me Beni/Bana My Benim             Mine Benim ki
You Sen You Seni/Sana Your Senin Yours Senin ki
He O (erkek) Him Onu/Ona His Onun His Onun ki
She O (kadın) Her Onu/Ona Her Onun Hers Onun ki
It O (cansız/hayvan) It Onu/Ona Its Onun Its Onun ki
We Biz Us Bizi/Bize Our Bizim Ours Bizim ki
You Siz You Sizi/Size Your Sizin Yours Sizin ki
They Onlar Them Onları/Onlara Their Onların Theirs Onların ki   

KULLANIM

Possessive Adjectives’lerden (my, your, his) sonra mutlaka bir isim kullanırız.

- My hands are cold. (Ellerim soğuktur.)
- My book is expensive. (Onun kitabı pahalıdır)
- Her teacher is from Canada. (Onun öğretmeni Kanada’lıdır.)

Possessive Pronouns’lardan (mine, your, hers) bir isim kullanamayız. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Possessive Adjectives Possessive Pronouns
It is my book (O benim kitabımdır) It is mine (O benimkidir)
It is your book (O senin kitabındır) It is yours (O seninkidir)
It is his book (O, onun kitabıdır) It is his (O, onunkidir)
It is her book (O, onun kitabıdır) It is hers (O, onunkidir)
It is our book (O bizim kitabımızdır) It is ours (O, bizimkidir)
It is their book (O, onların kitabıdır) It is their (O, onlarınkidir)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

- Is this pen mine or yours? (Bu kalem benim ki mi, senin ki mi?)
- I didn’t have an umbrella. Sue gave me hers. (Benim şemsiyem yoktu. Ann kendisininkini bana verdi.)
- It is our problem. Not theirs. (Bu bizim problemimiz. Onların değil.)

friend kelimesinden sonra genelde possessive pronouns kullanılır.

- He is a friend of mine. (O benim arkadaşım)
- Are those girls friends of yours?
(Şu kızlar sizin arkadaşınız mı)

Yukarıda belirtilen kurallara göre aşağıdaki cümleler yanlıştır.

- This is mine book. (Doğrusu - This is my book)
- This book isn’t mine. It is your.
(Doğrusu - This book isn’t mine. It is yours.)

 

 

Sınavlar

1 Possessive Pronouns
2 Possessive Pronouns